Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vilka regler gäller när bara den ena maken vill skiljas?

    Vad är det för regler om man vill skilja sig och ha en bodelning men den ena partnern i äktenskapet vill inte skilja sig och ha bodelning?

    Rådgivarens svar

    2021-02-09

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för generella regler på området som följs av en sammanfattande rekommendation. Bestämmelser som blir relevanta för situationen du beskriver finns i äktenskapsbalken (ÄktB)

    Äktenskapsskillnad vid oenighet
    Det är möjligt att få igenom en skilsmässa även om bara den ena maken vill skiljas. Det som gäller då är att skilsmässan måste föregås av en betänketid, se 5 kap. 2 § ÄktB. Om det bara är den ena maken som ansöker om skilsmässa inleds betänketiden när ansökan delges den andra maken, detta följer av 5 kap. 3 § ÄktB. När betänketiden löpt i minst sex månader behöver någon av makarna framställa ett särskilt yrkande om äktenskapsskillnad för att en dom om äktenskapsskillnad ska kunna meddelas. Ett sådant yrkande måste framställas inom ett år från det att betänketiden började löpa, annars faller frågan om äktenskapsskillnad och den som vill skiljas måste ansöka om det på nytt. 

    Bodelning
    När äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, detta står i 9 kap. 1 § ÄktB. Enligt 9 kap. 4 § ÄktB ska bodelning förrättas när äktenskapet upplösts, men om någon av parterna begär att bodelning ska ske när målet om äktenskapsskillnad pågår så ska bodelningen förrättas då. Bodelning är alltså inget krav för att skilsmässan ska kunna gå igenom utan den brukar genomföras efter skilsmässan. 9 kap. 5 § ÄktB klargör att bodelningen ska förrättas av makarna tillsammans och att de ska upprätta en handling över bodelningen som båda ska skriva under. Om makarna däremot inte är ense om bodelningen kan en bodelningsförrättare förordnas av domstolen, det framgår av 17 kap. 1 § ÄktB

    Rekommendation 
    Jag kan tipsa om att ni kan vända er till er kommun om ni skulle vilja ha hjälp och stöd genom familjerådgivning. Där kan man få stöd oavsett om man funderar på skilsmässa eller om man redan bestämt sig. Jag kan också rekommendera att ta kontakt med Familjens jurist som är mycket kunniga och erfarna i sådana här frågor. Exempelvis kan Familjens jurist hjälpa er med bodelningen

    Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden