Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vilka rättigheter har jag i bodelningen med min sambo?

    Hej!
    Jag och min sambo går isär. Vi har en bostadsrättslägenhet där jag, min sambo och hans far stod på bostadsrätten/lånet (pga min sambo fanns registrerad hos kronofogden var hans far en sorts säkerhet för lånet). Nu när vi går isär så har hans far gett hans andel till min sambo i gåva och jag får alltså 1/3. Min sambo behåller huset då han är den som har råd att behålla det. Borde jag ha fått vetskap om att min sambo fått detta i gåva? För jag hade ingen vetskap om detta. Jag fick reda på det i efterhand, efter han muntligen samt skriftligen i ett mail, talat om att vi ändå delar allt lika. Men han har ändrat sig. Enligt boupprättaren så kan jag dock inte göra något åt det om jag inte tar det till rätten och ärligt talat så vill jag bara få ett slut på det så vi skrev på bodelningsavtal den 17 juni. Min sambo är den som fixat med alla papper och enligt avtalet så har han max 2 månader på sig, efter undertecknandet, att ersätta mig min 1/3. Jag får alltså ekonomisk kompensation. Han har fått ett OK från banken att låna de pengarna för att kunna ersätta mig. Dock så har han inte skickat in bodelningsavtalet,de är påskrivna men inget datum står på dem. Jag har originalet på avtalet nu. Har jag rätt att skriva dit det datumet när vi skrev under det och skicka in det till skatteverket (eller var det nu är man skickar in det)? Han är motstridig och är svår att komma överens med och hotar med allt möjligt och jag vill bara få det överstökat, helst när vi har 2 barn tillsammans. Av någon anledning så fördröjer han allting. Nu säger han att kontraktet inte är giltig och vill skriva dit nya ting. Vi äger ett sommarställe ihop,som båda betalar lån&amortering på. Han vill skriva in något om detta i avtalet. Han säger han är rädd jag inte ska betala min del fram tills den blir sålt, trots att jag betalat min del sedan vi köpte sommarstället. Han vill kunna få ut någons vinst säger han. Dock säljs den för samma pris som vi köpte den för och jag gick in med kontantinsatsen på 100000 kr. Trots att allt ska delas lika så har jag köpt in mycket nytt till mitt nya hem och han behåller väldigt mycket,som verktyg säkert värt 10000, allt i barnens rum,soffan,säng, utemöbler m.m. Detta för att jag skulle få behålla min dator, 8 år gammal tv & appleboxen. Snälla kan ni ge mig tips/råd om mina rättigheter här. Radhuset är värderat till 1,4 milj och jag får 165827 kr, då det fortfarande finns lån osv. Jag behöver pengarna för att kunna betala nästa månads räkning och en bil. Snälla hjälp.

    Rådgivarens svar

    2017-07-14

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation och hur du kan gå vidare.

    Allmänt om bodelning efter samboförhållande
    Regler om bodelning efter samboförhållande finns i sambolagen, SamboL, och äktenskapsbalken, ÄktB. En bodelning mellan sambor omfattar endast den så kallade samboegendomen. Denna utgörs av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, förutsatt att dessa förvärvats för gemensam användning. Egendom som förvärvats innan samboförhållandet är därmed normalt inte samboegendom, inte heller egendom som någon av samborna fått genom arv eller gåva med villkor om att den ska vara enskild. Parterna i ett samboförhållande kan begränsa vilken samboegendom som ska ingå i bodelningen i ett så kallat samboavtal. Se 3-4 och 8-9 §§ SamboL.

    Det finns inget krav på att en bodelning ska ske när ett samboförhållande upphör – den sker endast om någon av parterna begär det inom ett år. Bodelningen sker med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Ett samboförhållande upphör, såvitt gäller separation, när parterna flyttar isär. Om parterna inte kommer överens kan de ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses. Bodelningsförrättaren utreder vilken egendom som ska ingå i boet och försöker få parterna att enas, men har även rätt att tvångsvis bestämma hur bodelningen ska ske. Kostnaden för bodelningsförrättaren betalas av parterna tillsammans. Se 2, 8 och 26 § SamboL samt 17 kap 1-2 och 4-7 §§ ÄktB.

    Bostadsrätten
    Bostadsrätten har, såvitt jag förstår, varit er gemensamma bostad. Den utgör därmed samboegendom och ska ingå i bodelningen. Självklart kan ni dock inte dela upp något mellan er som tillhör någon annan – i det här fallet din sambos pappa. Om din sambo fick pappans andel efter att ni flyttade isär ska den inte ingå i bodelningen. Om han fick den innan ni flyttade isär, och det inte fanns något förbehåll (i gåvobrevet) om att andelen skulle vara hans enskilda egendom, skulle du kunna hävda att den ingår, och att du därmed har rätt till hälften av bostaden. Att gåvan skett i samband med att förhållandet upphört talar dock för att andelen inte förvärvats för er gemensamma användning. Sammanfattningsvis har du i vart fall haft rätt till en tredjedel av bostaden, vilket ni ju också avtalat om. Se 2, 4-5, 8 och 14 §§ SamboL.

    Det gemensamma bohaget
    Det gemensamma bohaget utgörs av möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre (det vill säga ”saker”) som är avsett för det gemensamma hemmet och som finns i permanentbostaden. Din dator utgör inte en del av det gemensamma bohaget, om det inte är så att den har använts av er båda. Vad gäller övrigt lösöre ska det, om ni inte kommer överens om något annat, värderas till marknadsvärde (i princip vad ni skulle få för det på Blocket). Det kan vara så att den ena sambon bedöms vara i större behov av visst gemensamt bohag som egentligen borde ha tillfallit den andra – exempelvis om det finns gemensamma barn som huvudsakligen kommer att bo hos honom eller henne. Den andra sambon har då, om det är fråga om större värden, rätt till kompensation i bodelningen. Utifrån vad du berättat verkar ni har delat upp ert gemensamma bohag på ett sätt som är mycket fördelaktigt för din sambo. Din dator utgör sannolikt inte samboegendom och ska inte ”kvittas” mot det gemensamma bohag som du har rätt till. Se 6 och 16-17 §§ SamboL.

    Sommarstället
    En fritidsbostad (och bohaget i den) utgör inte samboegendom och kan därmed inte ingå i en bodelning. Det är dock vanligt att sambor i samband med bodelningen (och i samma dokument) även avtalar om vad som ska ske med samägd egendom, exempelvis bil och sommarställe. I övrigt gäller om inget annat avtalats lagen om samäganderätt, som bland annat föreskriver att delägarna måste vara överens om en försäljning och har rätt att få ut den andel av köpeskillingen som motsvarar deras respektive andel i egendomen. Om inget annat visas antas att ni äger hälften var. Att du betalat kontantinsatsen kan dock tala för att din andel är större än hans. Se 7 § SamboL och 1-2 §§ lagen om samäganderätt.

    Bodelningsavtalet
    Ett bodelningsavtal ska, för att vara giltigt, vara skriftligt och underskrivet av båda parter. Lagen ställer inget krav på att det ska vara daterat, även om det förstås är en fördel, särskilt när man avtalat om att vissa åtgärder ska vidtas inom viss tid. Det finns dock andra sätt att visa när ett avtal undertecknats – kanske finns vittnen som närvarade, mejlkonversationer, sms eller liknande? Du ska inte skriva dit datumet i efterhand. Bodelningsavtal mellan sambor ska inte registreras hos Skatteverket, utan förvaras helt enkelt bara av parterna. Se 20 § SamboL och 9 kap 5 § ÄktB.

    I det här sammanhanget bör nämnas att banken kan ställa andra krav än lagen på ett bodelningsavtal som ska läggas till grund för exempelvis överlåtelse av en bostadsrätt – att det ska vara bevittnat, daterat och liknande.

    Sammanfattning – hur går du vidare?
    Utifrån det du berättar verkar ni ha genomfört en bodelning där du fått ut något (men inte nödvändigtvis så mycket) mindre än vad du har rätt till enligt lag. Sambolagens regler om hälftendelning är dock inte bindande. Parterna är fria att dela upp sin egendom som de vill, och ofta kan intresset av att ”få det överstökat”, precis som du skriver, väga tyngre än att få ut exakt det man har rätt till. Att anlita en bodelningsförrättare kostar pengar och att driva processen i domstol är förenat med risken att få betala hela eller delar av rättegångskostnaden.

    Bodelningsavtalet är giltigt mellan er om det uppfyller lagens krav enligt ovan. Inget hindrar att ni skriver ett nytt avtal som ersätter det gamla, men du har ingen skyldighet att gå med på det – om du inte själv exempelvis vill ta chansen att omförhandla. Om banken väntar på avtalet kan du skicka dem en kopia på det. Vad gäller sommarstället är det fullt möjligt att skriva ett separat avtal om det – eller skriva in en överenskommelse i ett nytt bodelningsavtal – men om ni båda står på lagfart och lån ändrar det egentligen ingenting i sak. Du är skyldig att betala din del av kostnaderna ändå och hur försäljningen ska gå till regleras i lagen om samäganderätt.

    Om din sambo inte betalar enligt ert avtal kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten för att få en så kallad exekutionstitel och få ut dina pengar den vägen. Det enda sättet att få dem direkt är dock att försöka prata med din sambo och få honom att förstå att bodelningsavtalet är mycket fördelaktigt för honom, att det gäller och att du behöver pengarna nu för att klara dina utgifter.

    Jag hoppas att du blivit hjälpt av mitt svar. Om du behöver ytterligare rådgivning eller hjälp att upprätta ett nytt bodelningsavtal är du varmt välkommen att boka tid hos någon av våra erfarna familjejurister. Det gör du här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden