Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vilka möjligheter finns det att anpassa bodelningen efter våra önskemål?

    Hej !  Jag och min man bor i ett hus som vi äger 50% av var. Om vi ska skiljas vill han bo kvar i huset. Huset är värderat till 2,3 miljoner, men det kan ju bli mindre, men då måste han köpa ut mig och ta ett lån?
    Jag har en stor skuld jag betalar av på varje månad, 4700 kr/mån. Ska han behöva drabbas av min skuld om vi skiljer oss? Jag är även skyldig honom 800.000 kr och skulle i samband med skilsmässan på något sätt vilja kunna betala tillbaka, om inte hela summan så minst halva. Funkar det?
    Min stora skuld är på 1 miljon som ligger som ett bolån men jag betalar det ju själv.
    Min man menar att detta inte funkar och är skitförbannad för att jag vill skiljas och att han ska få en del av min skuld på 1 miljon kr och för att han lånat mig 800.000 kr, då han tror att jag vill fly från detta.
    Allt ska ju delas men som t ex pengarna som hans BMW är värd kan jag ju avstå att ta halva av, jag vill inte ha en del av hans kära bil.
    Är det en helt omöjlig situation för mig att skiljas och kunna bo i en hyreslägenhet för att jag har bolånet och skulden till min man?

    Rådgivarens svar

    2021-02-22

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Bodelning

    Frågor rörande makars egendom, skilsmässa, bodelning mm. regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). När äktenskapets upplöses sker i princip alltid en bodelning. Bodelning innebär kortfattat att en likadelning av giftorättsgodset ska göras. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Viss egendom som utgör giftorättsgods får dock undantas, såsom kläder och annat för personligt bruk, presenter samt viss egendom av speciell natur (t.ex. försäkringsersättning och immaterialrätter).

    Bodelningen går till så att värdet av make A:s giftorättsgods räknas för sig. Sedan dras make A:s skulder av från detta (förutom t.ex. skulder som hänför sig till enskild egendom). Sedan görs samma sak för make B. När det är gjort kan man se vem som har mest giftorättsgods och därmed behöver kompensera den andra så att båda når samma värde.

    Lottläggning

    Nästa steg är lottläggningen. Här väljer makarna vilken egendom de vill behålla. Den som äger en viss sak har rätt att få behålla den, 11 kap. 7 § ÄktB. Den som behöver kompensera den andra har då att välja om denne vill ge bort en del av sitt giftorättsgods, eller om denne hellre väljer att betala mellanskillnaden i pengar.

    Bodelningen innebär alltså, för den make som har minst giftorättsgods, ett anspråk på så mycket av den andres giftorättsgods att en likafördelning uppnås. Delningen ger inte rätt till någon specifik egendom. Det är i stort sett upp till den make som har mest giftorättsgods att bestämma vad denne vill överlämna till den make som har minst, så länge inte egendomen i fråga är uppenbart olämplig, 11 kap. 9 § ÄktB.

    Enskild egendom

    Att egendom är enskild innebär att den inte ska ingå i en framtida bodelning. Enligt 7 kap. 3 § ÄktB kan egendom göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det är enbart egendom som tillhör eller tillfaller maken som kan göras till dennes enskilda egendom. Med det menas att det inte är möjlig att ändra ägandeförhållandena genom ett äktenskapsförord.

    Genom äktenskapsförord kan viss specifik egendom göras till enskild, men det är även möjligt att besluta att all egendom ska vara enskild. Äktenskapsförord måste upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna.

    Föravtal

    Inför en bodelning kan makarna välja att skriva ett föravtal. Ett föravtal kan ha varierande innehåll, men innebär i grunden att makarna på förhand kommer överens om hur bodelningen ska göras. Det kan då röra frågor som vem som ska få vad, hur skuldtäckning ska ske etc.

    Föravtal kan bara upprättas när skilsmässa är ”omedelbart förestående”, 9 kap. 13 § ÄktB. Med det menas att det är bara när makarna bestämt sig för att skiljas och det kommer ske inom kort tid som dessa avtal kan skapas. Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna.

    Rekommendation

    Som nämnts så ger inte bodelningen rätt till någon specifik egendom. Du kan alltså som utgångspunkt behålla dina saker och din man kan behålla t.ex. sin bil. Den av er som har mest giftorättsgods måste dock kompensera den andre på något sätt, antingen genom att ge bort egendom eller betala i pengar.

    Är ni inte nöjda med denna ordning skulle jag rekommendera er att upprätta ett äktenskapsförord eller föravtal. Genom äktenskapsförord kan ni välja att viss egendom inte ska ingå i bodelningen för att på så sätt nå en annan fördelning som känns bättre för er.

    Genom att föravtal kan ni reglera frågor som hur skuldtäckningen ska ske. En tänkbar lösning är t.ex. att du betalar din skuld till din make genom att ge honom en del av din andel i huset istället för att betala i pengar, och att detta sker separat utanför bodelningen.

    Det är alltså inte säkert att din man måste köpa ut dig från huset. Det beror helt på hur era övriga tillgångar och skulder ser ut, samt hur ni väljer att genomföra bodelningen. 

    Jag kan rekommendera er att boka tid hos Familjens jurists experter på bodelning. Där kan ni få en mer detaljerad bild av vad en bodelning skulle resultera i för er och vilka alternativ som utifrån detta skulle fungera bäst för er.

    Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss igen.

    Tobias Bengtsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden