Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vem har rätt till bostaden när ett samboförhållande upphör?

    Hej
    Jag ligger i en separation. Lägenheten vi bor i skaffade jag ett år innan jag blev tillsammans med mitt ex och han flyttade in. Vi ligger nu i en separation och han säger att han har lika mycket rätt till lägenheten som jag har, samt att jag är försörjningskyldig på honom då han inte har någon inkomst. Vi har aldrig varit gifta men förlovade. Jag har ett barn sedan tidigare och vi har ett gemensamt barn sen har han ett barn sedan tidigare förhållande också som inte bor här. Vad är det som gäller?

    Rådgivarens svar

    2021-03-04

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för relevanta regler som följs av en rekommendation. Av din fråga framgår att ni inte var gifta men bodde ihop och var förlovade. Reglerna i sambolagen blir därför tillämpliga. 

    Rätten till lägenheten
    När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning ifall någon av samborna begär det inom ett år, se 8 § sambolagen. Samboegendom är enligt 3 § sambolagen bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Det går dock att bestämma i samboavtal att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå (9 §) men av din fråga framgår inte huruvida ni ingått ett sådant avtal eller inte. Gemensamt bohag är enligt 6 § sambolagen möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Det skulle alltså ingå i den bodelning som skulle ske ifall du eller din sambo begärde det. Angående lägenheten skriver du att du skaffade den innan ni blev ett par och ditt ex flyttade in. Det talar för att lägenheten inte är att anse som förvärvad för gemensam användning, då det låter som att du inte skaffade den med avsikten att den skulle vara er gemensamma bostad. 

    Även om bostaden inte räknas som samboegendom finns det i vissa fall möjlighet för den andra sambon att ta över lägenheten, se 22 § sambolagen. För att det ska bli aktuellt krävs att sambon som skulle ta över lägenheten bäst behöver den och att det ska vara skäligt med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Om det finns barn i samboförhållandet och barnen kommer bo hos den ena sambon är det till exempel den sambon som torde ha störst behov av bostaden. Om en sambo övertar bostaden ska denne ersätta den andra sambon för bostadens värde.

    Försörjningsskyldighet 
    I sambolagen finns ingen bestämmelse om försörjningsplikt för sambor. Om en person ansöker om försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen kan dock sambos försörjning aktualiseras. Detta på grund av att en person bara har rätt till försörjningsstöd om personen inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. Då kan man beakta den samlade ekonomiska förmågan i hushållsgemenskapen för att se om den enskilde på annat sätt kan tillgodose sina behov, se 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Men det finns alltså inget lagrum som stadgar att sambor ska försörja varandra. Jag vill dock ta upp underhållsskyldighet gentemot barn eftersom det finns barn med i situationen du beskriver i din fråga.  7 kap. 1 § föräldrabalken klargör nämligen att det finns en skyldighet för föräldrar att svara för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Därför svarar du och din sambo tillsammans för underhållet till ert gemensamma barn. 

    Rekommendation
    Ovan har jag gått igenom regler som aktualiseras i situationen du beskriver. Eftersom vissa av bedömningarna kräver att man tittar mer noggrant på just er situation skulle jag rekommendera dig/er att kontakta en jurist som kan tala om hur ni bäst kan gå vidare. Familjens jurist har en allmän rådgivning dit ni kan vända er för ytterligare vägledning. Juristerna där är mycket kunniga och erfarna inom familjerätt. Gällande eventuellt försörjningsstöd kan din sambo kontakta socialtjänsten i kommunen. 

    Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden