Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vem har rätt att bo i huset - dottern eller sambon?

    2 personer bor som sambo och är skrivna på samma adress men har inget samboavtal. När den ena personen avlider så vill den avlidnes dotter köra ut den andra personen ur huset trots att personen i fråga är skriven på adressen. Vem av parterna har rätt att stanna i Huset? Bouppteckningen är inte påbörjad så ingen vet vem som kommer att ärva huset.

    Rådgivarens svar

    2017-11-10

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag ska börja med att gå igenom lite allmänna regler som kan vara intressanta för dig för att sedan avsluta med en sammanfattning om vad som gäller i just ditt fall. 

    Sambos arvsrätt

    Till att börja med är det viktigt att konstatera att sambor enligt ärvdabalken inte har någon legal arvsrätt efter varandra. För att sambor ska ärva varandra krävs det med andra ord att det finns ett testamente som säger att så ska ske. 

    Bodelning då sambo avlider

    När ena sambon avlider ska därför en bodelning göras om det begärs, se 8 § sambolagen (SamboL). Om samboförhållandet upphör för att denna ena sambon avlider måste en sådan begäran framställas senast vid bouppteckningens upprättande. I bodelningen är det endast samboegendomen som ska ingå. Av 3 § SamboL framgår att det är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning som utgör samboegendom. 

    Det är bara den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning, se 18 § SamboL. Detta innebär att det helt är upp till den efterlevande att avgöra om bodelning ska ske eller inte. Enligt 16 § och 18 § SamboL har även den efterlevande sambon förmånen att få bostad och bohag på sin lott om bodelning sker. Men kan då behöva utge en skifteslikvid till de avlidnes arvingar. 

    Sammanfattning

    Om det i det här fallet är så att bostaden förvärvades för att samborna skulle bo där tillsammans så utgör den samboegendom och då har den efterlevande sambon rätt till i vart fall ett värde av den. Det som har störst betydelse här är med andra ord inte om båda var skrivna på adressen till bostaden utan vem som står som ägare till bostaden och vad dennes syfte med förvärvet av bostaden var. Om båda samborna står som ägare på bostaden utgör denna samboegendom. Om det är så att endast den avlidne sambon stod som ägare till bostaden kan bostaden trots detta utgöra samboegendom om den avlidne sambon förvärvade bostaden med syftet att båda samborna tillsammans skulle bo där och ha det som sitt gemensamma hem. 

    Om den avlidne sambon däremot hade bostaden innan samboskapet ingicks utgör bostaden tyvärr inte samboegendom. Om bostaden inte utgör samboegendom är den därmed undantagen från bodelningen och ska istället ingå i den kvarlåtenskap som ska fördelas efter den avlidne sambon genom dennes arv. Då jag inte har fler uppgifter om förvärvet av bostaden kan jag dessvärre inte svara mer exakt vad som gäller i det här fallet. Det som är avgörande för vem som har rätt att stanna i huset beror alltså på om huset utgör samboegendom eller inte. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Är det några ytterligare frågor som dyker upp är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Om du vill mer kvalificerad hjälp av våra duktiga jurister kan du även boka en tid för ett möte med någon på ett kontor nära dig, du bokar enkelt en tid här.

    Vänligen,

    Emma Andersson

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden