Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vem får överta bostaden vid en separation?

    Jag om min sambo bor i en 4:a och står båda på hyreskontraktet. Jag har mina tre barn boendes hemma, min sambo är inte biologiskt pappa.
    Vi har nu gjort slut men han vill stanna i lägenheten och jag och barnen tvingas söka nytt boende. Finns någon lag som ger mig och barnen rätt att få stanna i lägenheten och han får flytta ut?

    Rådgivarens svar

    2021-01-30

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Bodelning vid separation för sambor

    När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av parterna begär detta8 § sambolagen. Det är således inte ett måste att göra en bodelning om ingen av parterna vill detta. 

    I bodelningen ingår samboegendom. Som samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Här är det inte alltså avgörande vem som äger/står på kontraktet för bostaden eller bohaget, utan när och till vilket syfte det anskaffats. 

    Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, 7 § sambolagen

    Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde, 13 § sambolagen. Egendomen ska delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Den sambon som har bäst behov av bostaden eller bohaget har rätt att erhålla denna mot avräkning på sin lott, 16 § sambolagen.  En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om det finns barn i samboförhållandet och barnen huvudsakligen kommer att bo hos den ena sambon torde denna sambo i regel ha störst behov av bostaden

    Tillämpning

    Som framgår ska en bodelning ske om någon av er begär detta. För att bostaden ni har ska anses som samboegendom krävs då att den anskaffats för gemensam användning. Den som då har bäst behov av bostaden har rätt att få den i en bodelning. Om dina barn huvudsakligen ska bo med dig, är detta en omständighet som kan tala för att du ska få stanna i bostaden. 

    Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver vidare juridiskt hjälp med t.ex. en bodelning kan jag varmt rekommendera Familjens jurist. Här kan du enkelt boka ett online- eller telefonmöte med en jurist.  Du kan givetvis alltid ställe fler frågor till oss på Fråga Juristen. 

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden