Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vad kan man göra när sambon vägrar flytta?

    Jag äger en villa till 100% sedan 1994. 2013 blev jag sambo med en man som nu är skriven på min adress.
    Jag har bett honom flytta ett flertal gånger, även mailat brev till honom ang detta.
    Vad har jag för rättigheter/skyldigheter?    
    Vad har han för rättigheter/skyldigheter. Har han t ex besittningsrätt i huset? eller måste han hitta nytt boende innan han flyttar ut? Vilket han inte gjort på 1,5 år nu.
    Finns det något annat sätt att lösa detta problem på? För det kan väl inte vara så att det bara är ena parten som bestämmer om/hur länge man ska vara sambo.

     

    Rådgivarens svar

    2017-12-22

    Hej och tack för din fråga!

    Samboförhållande och samboegendom

    Regler om samboskap finns i sambolagen. Som vi kan se i 1 § sambolagen (SamboL) så innebär samboskap att två ogifta personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande anses ha upphört om någon av samborna var för sig eller med varandra ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider.

    När ett samboskap upphör ska en bodelning göras på begäran, se 8 § SamboL. Det som ska ingå i bodelningen är den så kallade samboegendomen. Vad som utgör samboegendom är bostad och bohag som är införskaffade för gemensamt bruk, detta framgår av 3 § SamboL. Allt som då inte är bostad eller bohag som är införskaffat för gemensamt bruk utgör alltså inte samboegendom. Detta betyder t.ex. vanligtvis att en bostad som införskaffades innan samboförhållandet inleddes inte är att se som samboegendom. Då du inskaffade din villa redan år 1994 och blev sambo först år 2013 så är din villa sannolikt inte att betrakta som samboegendom. Det avgörande för om den utgör samboegendom är alltså ditt syfte när du införskaffade den. Troligtvis var ditt syfte inte att den skulle nyttjas gemensamt av dig och din nuvarande sambo och då ska den inte heller ses som samboegendom.

    Överta bostad

    Som sagts ovan utgör din villa med största sannolikhet inte samboegendom. Trots detta finns det en möjlighet för din sambo att väcka talan om övertagande av din bostad inom tre månader från att ni flyttar isär eller annars inom ett år från att någon av er ansöker om en bodelningsförrättare, se 22 § SamboL. I ditt fall är det dock inte troligt att han skulle vinna en sådan process, bl.a. eftersom att ni inte har några gemensamma barn.

    Besittningsrätt för sambo?

    Eftersom du är ägare av bostaden kan man betrakta dig som hyresvärd för din sambo då din sambo får hyra in sig i din bostad, alltså ett slags hyresförhållande. På samboförhållanden kan man alltså tillämpa reglerna i hyreslagen i 12 kap. Jordabalken (JB) analogt. Då man kan se det som att du ”hyr ut” en del av din egen bostad har din sambo inget besittningsskydd, d.v.s. han har ingen rätt till automatisk förlängning av ”hyreskontraktet”. Däremot har din sambo rätt till en uppsägningstid, om inget annat har avtalats så är uppsägningstiden på tre månader från det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen, se 12 kap. 4 § JB. Uppsägningen ska vara skriftlig om din sambo bott hos dig i mer än tre månader, vilket ju är fallet i din situation, se 12 kap. 8 § JB. Uppsägningen ska även delges din sambo, han behöver inte underteckna den men det krävs att du kan bevisa att han har tagit del av den. Om din sambo inte sätter igång någon process om övertagande av din bostad har du alltså möjligheten att säga upp honom till avflyttning.

    Avhysning

    Om din sambo fortfarande vägrar flytta efter att tre månader har gått kan du begära avhysning av din sambo med hjälp av Kronofogden. Du ansöker om avhysning på Kronofogdens hemsida i enlighet med 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om avhysning om det skulle bli aktuellt.

    Sammanfattning och råd

    Eftersom att du införskaffade din bostad så pass långt innan du och din sambo inledde ert samboförhållande är det troligast så att du vid köpet av villan inte hade för avsikt att ni skulle bo där tillsammans. Med andra ord har bostaden inte förvärvats för gemensam användning och är därmed undantagen en bodelning. I ett samboförhållande är bodelning inte obligatoriskt, men det ska göras om någon av samborna begär detta. Det är alltså en rättighet som din sambo har.

    Ett samboförhållande anses ha upphört om någon av samborna var för sig eller med varandra ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Eftersom inget av detta har skett i ert fall kan ert samboförhållande inte anses ha upphört. Nu vägrar din sambo att flytta, men genom att ansöka om bodelning visar du att förhållandet har upphört ändå. Om din sambo vägrar medverka till en bodelning så kan du ansöka hos tingsrätten där ni bor om att de ska utse en bodelningsförrättare som sköter bodelningen.

    Vid bodelningen kan din sambo ansöka om rätt att överta din bostad, att han vinner en sådan process ser jag dock som väldigt osannolikt. Om en sådan process aldrig inleds så bör du säga upp din sambo till avflyttning. Han har ingen besittningsrätt i din bostad, men däremot har han en rätt till uppsägningstid på tre månader.

    Mina sammanfattande råd till dig är alltså att för det första begära att bodelning ska ske, om det inte redan har skett. Om din sambo vägrar gå med på en bodelning kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Efter det bör du säga upp din sambo till avflyttning, då har han tre månader på sig att flytta. Kom ihåg att göra en skriftlig uppsägning. Om din sambo fortfarande vägrar att flytta efter att tre månader har gått kan du begära avhysning hos Kronofogden.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp är såklart varmt välkommen att boka en tid hos någon av våra duktiga jurister, det gör du lättast via den här länken. Jag önskar dig lycka till!

    Vänligen,

    Emma Andersson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden