Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vad händer med min egendom vid en eventuell skilsmässa?

    Hej !
    Jag undrar vad som gäller då jag har träffat en kvinna från Ukraina..
    Hon har flyttat in i mitt hus med sina två barn ..
    Jag har ett eget barn sen tidigare.
    Hur tryggar jag min sons framtid om äktenskapet går i kras..
    Vad händer med hus ,raggar bilar
    Och antiktiviteter, contanter m.m.

    Rådgivarens svar

    2021-02-12

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Bodelning

    Frågor rörande makars egendom, skilsmässa, bodelning mm. regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). När äktenskapets upplöses sker i princip alltid en bodelning. Bodelning innebär kortfattat att en likadelning av giftorättsgodset ska göras. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Viss egendom som utgör giftorättsgods får dock undantas, såsom kläder och annat för personligt bruk, presenter samt viss egendom av speciell natur (t.ex. försäkringsersättning och immaterialrätter).

    Bodelningen innebär alltså, för den make som har minst giftorättsgods, ett anspråk på så mycket av den andres giftorättsgods att en likafördelning uppnås. Delningen ger inte rätt till någon specifik egendom. Det är i stort sett upp till den make som har mest giftorättsgods att bestämma vad denne vill överlämna till den make som har minst, så länge inte egendomen i fråga är uppenbart olämplig, 11 kap. 9 § ÄktB.

    Äktenskapsförord

    Enligt 7 kap. 3 § ÄktB kan egendom göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det är enbart egendom som tillhör eller tillfaller maken som kan göras till dennes enskilda egendom. Med det menas att det inte är möjligt att ändra ägandeförhållandena genom ett äktenskapsförord. Det är i äktenskapsförord även möjligt att ange att alla makarnas egendom ska vara deras enskilda. I ett sådant läge är det inte nödvändigt att ens genomföra en bodelning när äktenskapet upplöses.

    Jämkning av bodelning

    Enligt 12 kap. 1 ÄktB så kan jämkning av bodelningen ske till förmån för den som värdemässigt bidragit med mest giftorättsgods. Jämkning betyder ungefär ändring. I detta fall innebär det att domstolen ändrar från en likadelning till en delning som innebär att den har mest giftorättsgods får behålla mer än vad denne skulle ha gjort vid en likadelning.

    Förutsättningarna är att det med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att maken vid bodelning ska lämna ifrån sig egendom i den omfattning som följer av den vanliga ordningen. Den är främst inriktad på kortvariga äktenskap (kortare än 5 år) och bör egentligen bara användas för långvariga äktenskap om det finns en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenhet.

    Rekommendation

    Förutsatt att ni inte redan nu har ett äktenskapsförord blir effekten av en skilsmässa att all den egendom som du anger i din fråga kommer att ingå i en bodelning. Eftersom du äger egendomen kommer du dock att få behålla den så långt det är möjligt. Är du den av er som har mest giftorättsgods kommer du dock vara tvungen att kompensera din maka. Det kan ske genom att du ger henne pengar eller så väljer du någon annan egendom som du äger (så länge den inte är uppenbart olämplig för henne).

    Om detta är en ordning som du inte känner dig nöjd med kan jag i första hand rekommendera er att upprätta ett äktenskapsförord. Där väljer ni själva om all egendom ska vara enskild eller enbart vissa utvalda saker. Jag kan rekommendera er att vända er till Familjens jurists experter på äktenskapsförord om ni vill ha hjälp med detta.

    En sista utväg för att ändra likadelningen är jämkning på det sätt jag beskrivit ovan. Den möjligheten är dock begränsad och i slutändan upp till domstolen att bedöma.

    Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

    Tobias Bengtsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden