Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vad händer med hus och bil om ett samboförhållande upphör?

    Hej! Är sambo med en kvinna sedan 17år, vi har 3 barn tillsammans. För 10 år sedan köpte hennes far ett hus till oss att bo i, hennes far står som ägare men vi betalar hyra till honom (summan på hyran är räntan på lånet som hennes far tog för att köpa huset). Han sålde vår gemensamma bil som jag och sambon köpt tillsammans utan vår vetskap och köpte en ny dyrare bil till oss, men han står som ägare på bilen. Vi har alltid delat jämt på alla räkningar, och huset kommer skrivas över på henne så småningom. Om vårt förhållande tog slut vad säger sambolagen om huset och bilen?

    Rådgivarens svar

    2021-01-11

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. Regler som är relevanta för situationen du beskriver finns i sambolagen.

    Möjlighet att begära bodelning
    När ett samboförhållande upphör finns en möjlighet att begära bodelning i 8 § sambolagen, där samboegendomen fördelas mellan samborna. Den sambo som vill begära bodelning måste framställa begäran senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Som nyss nämnt är det endast samboegendomen som ingår i bodelningen. Svaret på din fråga blir alltså beroende på om bilen och huset kan räknas som samboegendom eller inte. Enligt 3 § sambolagen är samboegendom sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 och 9 §§ sambolagen. 

    Kan huset och bilen räknas som samboegendom?
    Huset:
    Som ovan nämnt måste samboegendomen ha förvärvats för gemensam användning. Utifrån din fråga verkar det som att avsikten med husköpet var att du och din sambo skulle bo där tillsammans. Med sambors gemensamma bostad avses dock det som räknas upp i 5 § sambolagen. Om huset kan uppfylla någon av punkterna så kan det vara samboegendom och därmed ingå i bodelning. Exempelvis skulle möjligen punkt 3 kunna bli aktuell, under förutsättning att ni innehar byggnaden med hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt. Om din sambo blir ägare till huset skulle punkt 1 kunna bli aktuell, under förutsättning att hon då skulle inneha den fasta egendomen med tomträtt.

    Bilen:
    Förutom gemensam bostad räknas även gemensamt bohag till samboegendom, som då kan ingå i en eventuell bodelning. Bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, se 6 § sambolagen. Enligt en lagkommentar till paragrafen omfattas inte motordrivna fortskaffningsmedel, som exempelvis bilar, av paragrafen. Bilar utgör således inte samboegendom och skulle därför inte ingå i en eventuell bodelning. Dessutom krävs enligt 3 § sambolagen att egendomen förvärvats för gemensam användning. Eftersom ingen av er är ägare till bilen talar även den omständigheten för att bilen inte kan räknas som samboegendom. 

    Rekommendation och sammanfattning
    Enligt sambolagen kan en sambo begära att bodelning ska ske efter att ett samboförhållande upphör, och det som då ingår i bodelningen är sambornas gemensamma bostad och bohag. Ett krav är att det har förvärvats för gemensam användning. Bilar räknas inte som samboegendom. Hus kan räknas som samboegendom, förutsatt att huset förvärvats för gemensam användning och inte faller under något undantag i sambolagen. För att se vad som räknas som sambors gemensamma bostad kan man titta i 5 § sambolagen. Det finns alltid möjlighet att skriva ett samboavtal,  jag skulle då tipsa om att kontakta Familjens jurist som kan hjälpa till med just er situation. 

    Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden