Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Underhåll vid skilsmässa

    Går igenom en skilsmässa nu, kan jag kräva min man att han betalar underhåll till mig under betänketiden (inga gemensamma barn)? Ett äktenskaps förord finns (att hans uppsparade pension och hans bilar förblir hans), med tillägg om att det inte gäller vid otrohet, och att under tiden vi är gifta är all inkomst gemensam. Har ansökt skilsmässa flera gånger sen vi gifte oss i maj 2017 pga jag ertappat min man att han sökte sexpartner på sajten Badoo och nu får jag även veta av honom att han forfarande älskar sin exfru. Av den andledningen bör vi gå ifrån varandra.
    Han är kapten med stor inkomst och han är även instruktör inom flygbranschen, jag har eget företag där jag tar ut ca 14-15000 efter skatt.
    Vad säger äktenskaps balken om detta?
    Tack på förhand 

    Rådgivarens svar

    2017-10-21

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Regler vad som gäller vid äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken, nedan kallat ÄktB

    Betänketid vid äktenskapsskillnad
    Äktenskap kan upplösas genom äktenskapsskillnad. Betänketiden är till för att ge makarna tid att fundera och undvika förhastade beslut om skilsmässor. Äktenskapsskillnad föregås av betänketid om båda makarna begär det eller om någon har minst ett hemmaboende barn som är 16 år eller yngre eller om makarna inte är överens, se 5 kap. 1 och 2 §§ ÄktB

    Är man överens om skilsmässa börjar betänketiden när ansökan om skilsmässa kommer in. Har bara en av parterna skickat in en ansökan, börjar betänketiden då tingsrätten har delgivit den andra maken, se 5 kap. 3 § ÄktB

    Försörjningsplikt under betänketid
    Om er äktenskapsskillnad föregås av betänketid anses ni fortfarande vara gifta under denna tidsperiod fram tills någon begär verkställighet av skilsmässan. Det innebär att reglerna om underhåll under äktenskapet fortfarande är tillämpliga och att ni ska bidra till gemensamma och personliga behov. Vad som menas med det är att ni ska leva på samma ekonomiska standard, se 6 kap. 1-6 §§ ÄktB.

    Efter betänketid
    Efter betänketiden löpt ut är huvudregeln att vardera make ska stå för sin egen försörjning och att det ekonomiska ansvaret makar emellan försvinner. Om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångstid, har den maken rätt att få underhållsbidrag av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till denna makes förmåga och övriga omständigheter. Det finns dock ingen rätt att leva på samma ekonomiska standard som under äktenskapet, se 6 kap. 7 § ÄktB.

    Sammanfattning
    Då ni fortfarande är gifta under prövotiden har du möjlighet att erhålla  underhåll för t.ex. boende- och matkostnader om dina pengar inte räcker till. Om din make försummar att betala underhållsbidrag till dig har domstolen möjlighet att ålägga din make att göra det, se 6 kap. 5 § ÄktB.

    Behöver du ytterligare juridisk hjälp är du varmt välkommen att boka en tid med våra jurister på ett kontor nära dig, det kan du göra här. Jag önskar dig lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden