Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Undanta personliga presenter från bodelning

    Hejsan. 
    Har en fråga om skilsmässa.
    De har varit gifta i 30 år och ska nu gå isär. Den kvinnliga parten har tagit allt inne i huset, finns det inget som heter enskilda/ personliga gåvor? Har hon verkligen rätt till att ta dessa utan att fråga honom?
    Hon har tagit alla hans julklappar och födelsedagspresenter som vi gett honom under åren.
    Tacksam för svar.
     

    Rådgivarens svar

    2017-07-20

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Reglerna om äktenskap och äktenskapsskillnad hittar du i äktenskapsbalken, (ÄktB). Jag ska nedanför börja med att kort redogöra för reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad för att sen göra en bedömning i ditt enskilda fall. 

    Bodelning vid äktenskapsskillnad

    Vid äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Vid en bodelning utgår man från de egendomsförhållanden som förelegat vid den tidpunkt då ansökan om äktenskapsskillnad inkommit till tingsrätten enligt 9 kap. 2 § ÄktB, detta kallas för ”brytdagen”. Det är bara de tillgångar och skulder som finns på brytdagen som kommer att ingå i bodelningen.

    De tillgångar som kommer att ingå i bodelningen kallas för makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom som tillhör en make är giftorättsgods om den inte är att anse som enskild egendom enligt några villkor eller avtal, se 7 kap. 1 § och 7 kap. 2 § ÄktB. Huvudregeln är sedan att en likadelning av giftorättsgodset sker mellan makarna. Under förutsättning att all den egendomen som kvinnan har tagit utgör giftorättsgods har hon alltså redan där gjort fel.

    Personliga föremål

    Även personliga föremål får enligt 10 kap. 2 § ÄktB undantas från bodelningen i skälig omfattning. Undantaget gäller också för personliga presenter, även om dessa inte endast användts av den som fick presenten. Vad som menas med skälig omfattning är att hur mycket man kan undanhålla från bodelningen som ett personligt föremål beror på hur makarnas egendomsförhållanden ser ut.

    Med andra ord ska gåvor som mannen i din fråga har fått hållas utanför bodelningen om detta inte är oskäligt med beaktande av makarnas ekonomiska villkor. 

    Bedömningen i ditt fall

    Huvudregeln är att allt makarna äger som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods och därför ska ingå i bodelningen. Makarna har dock rätt att undanta personliga presenter i skälig omfattning. Vad som är skälig omfattning avgörs alltså med beaktande av makarnas ekonomiska förhållanden. T.ex. om makarna har det gott ställt ekonomiskt sett kan man undanta personliga presenter till ett högre värde. Och om de personliga presenterna har ett väldigt högt värde kan det istället innebära att den andra maken missgynnas i allt för hög grad om alla presenterna skulle undantas från bodelningen.

    Jag kan alltså inte svara exakt på hur mycket mannen i fråga har rätt att undanta från deras bodelning, men jag kan konstatera att den rätten finns och att den regleras i 10 kap. 2 § ÄktB. Oavsett hur mycket mannen får undanhålla från bodelningen så har kvinnan inte rätt att ta allt inne i huset eftersom en likadelning ska ske om egendomen utgör giftorättsgods.

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Det är bara att återkomma vid ytterligare funderingar.

    Vänligen, 

    Emma Andersson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden