Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Tvinga sambo att flytta?

    Jag har kontrakt på en hyreslägenhet, träffade en man som flyttade in och skrev sig här. Nu har jag bett honom att flytta i ca 6 år, men han hänger kvar. Vilken rätt har han till att få bo kvar? Kan jag avhysa honom? Vi var inte gifta. 

    Rådgivarens svar

    2017-08-21

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    När två personer flyttar in tillsammans som partners blir dessa sambos. Om den andra personen har rätt till lägenheten eller inte beror på om den utgör samboegendom eller inte. Här blir sambolagen tillämplig. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Vad gäller enligt sambolagen?
    Med sambo menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se 1 § sambolagen. Med detta menas att ni ska ha bott tillsammans under en längre tid, ha någon form av sexuellt samliv samt dela på vardagliga sysslor och ekonomi. Om båda är folkbokförda på samma adress kan detta tala för att ett samboförhållande föreligger.

    Bostad och egendom som har köpts för gemensam användning utgör samboegendom och ska fördelas mellan samborna när samboförhållandet upphör, se 8 § sambolagen. Detta kallas bodelning och görs på begäran av någon av samborna.

    I sambolagen finns dock en övertaganderätt vilket betyder att den som behöver bostaden bäst har rätt till den. 16 § 2 st reglerar när bostaden utgör samboegendom, då görs en behovsprövning. Utgör lägenheten inte samboegendom finns en övertaganderätt i 22 § som stadgar att den som behöver bostaden bäst har rätt till den mot att denne ersätter den andra parten för bostadens värde. Om det inte finns några barn med i bilden gäller dock detta endast om synnerliga skäl föreligger.

    Vad gäller i din situation?
    Utifrån din fråga kan jag inte avgöra om du och mannen du flyttade in med är sambos eller inte. För att ni ska vara sambos krävs nämligen inte bara att ni bor ihop, utan ni ska även leva i ett parförhållande. Om ni skulle vara sambos verkar det inte som att lägenheten utgör samboegendom eftersom det bara är du som står på kontraktet. Detta förutsätter dock att du förvärvade lägenheten för enskilt bruk och inte med avsikt att bo där tillsammans med mannen. Övertaganderätten i 22 § sambolagen torde inte bli tillämplig i ditt fall då det, vad jag vet, inte finns några barn med i bilden eller andra skäl som talar för att mannen skulle ha bättre rätt till lägenheten. Sådana skäl kan vara ålder, handikapp, hälsa och möjlighet att erhålla boende på annat håll. Mannen har alltså inte någon rätt till din hyresrätt.

    Hur kan du få honom att flytta?
    Om ni är sambos kan du begära en bodelningsförrättare från en tingsrätt där du bor. Bodelningsförrättaren genomför då en officiell bodelning vilket innebär att samboförhållandet upphör även om din sambo fortfarande bor kvar i lägenheten. Eftersom lägenheten inte verkar utgöra samboegendom kommer den tillfalla dig vid bodelningen. Om mannen fortfarande vägrar att flytta kan du begära vanlig handräckning enligt 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Genom vanlig handräckning kan du tvinga honom att flytta från lägenheten, detta kallas avhysning. Avhysning kan du ansöka om på kronofogdens hemsida

    Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga och att din situation löser sig. Om du flyttar in med någon i framtiden kan jag rekommendera dig att skriva ett samboavtal, där kan du och din sambo bestämma vem som ska få vad vid en eventuell separation.

    Med vänlig hälsning,
    Sofia berg

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden