Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Tvångsförsäljning och utmätning av samägd bostad

    Är separerad sen juli och jag bor kvar i huset som vi båda står som ägare på. Jag har tyvärr inte möjlighet ekonomiskt att lösa ut honom. Nu vill han sälja huset för att få ut ev vinst vid försäljning. Han sitter illa till ekonomiskt och behöver pengarna till att lösa ”dåliga” krediter som han dragit på sig. Han säger att kronofogden är honom i hälarna. Mina frågor är, kan han tvinga mig till försäljning? Och kan kronofogden ta huset? 

    Rådgivarens svar

    2018-01-29

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Kan ditt ex tvinga dig att sälja huset?
    Om ni var gifta hittar du regler kring detta i äktenskapsbalken och om ni var sambos finns bestämmelser i sambolagen. En partner får inte utan den andra partnerns samtycke sälja en bostad, se 7 kap 5 § äktenskapsbalken respektive 23 § sambolagen. Det finns dock en möjlighet till tvångsförsäljning, se 7 kap 8 § äktenskapsbalken respektive 24 § sambolagen. Tvångsförsäljning ansöker man om hos tingsrätten. Vid domstolens bedömning om tvångsförsäljningen ska göras eller inte tas hänsyn till partnerns önskan att bo kvar i lägenheten.

    Om ni äger lägenheten 50 % var blir även samäganderättslagen tillämplig. Även i denna lag framgår det att en partner behöver samtycke från den andra partnern för att sälja bostaden. Det finns dock även här en bestämmelse som gör det möjligt att hos tingsrätten ansöka om att få sälja bostaden på en tvångsauktion, se 6 §. Om den ena partnern kan visa att det finns synnerliga skäl mot tvångsförsäljning ska tingsrätten inte bevilja försäljningen. Synnerliga skäl kan t.ex. vara att det nuvarande konjunkturläget skulle leda till en förlust vid försäljning.

    Kan Kronofogden utmäta huset?
    Om ditt ex har skulder hos Kronofogden som han inte kan betala kan Kronofogden utmäta egendom för att få betalning för skulderna. Kronofogden utreder vilka tillgångar ditt ex har och vilka tillgångar som är möjliga att utmäta. Kronofogden försöker alltid undvika att utmäta en bostad, i vissa fall kan de dock bli tvungna att göra det ändå.

    Utmätning kan bara ska av tillgångar som ägs av ditt ex. Eftersom ditt ex äger en del av bostaden kan även denna utmätas, dock kan endast hans del av bostaden utmätas. Det vanliga är då att hela fastigheten säljs, Kronofogden utmäter ditt ex’s andel och du får pengarna som kommer från din andel.  

    Sammanfattning
    Som huvudregel behöver ditt ex samtycke från dig för att sälja bostaden. Om du inte går med på det kan han ansöka om tvångsförsäljning. Det är då domstolen som bedömer om försäljningen ska godkännas. Här kan du argumentera för att du vill bo kvar och inte har någon annanstans att bo.

    I värsta fall kan Kronofogden ta er bostad, i sådana fall säljs bostaden och du får din andel av pengarna.

    Behöver du ytterligare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist. De kan t.ex. hjälpa er med en bodelning efter separationen om ni inte har gjort det. Om ditt ex ansöker om tvångsförsäljning kan de vara ditt ombud i domstolen.

    Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga.

    Vänliga hälsningar,
    Sofia Berg

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden