Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Skydda gift makes egendom vid skilsmässa och dödsfall

    Jag gifte mig utomlands för 8 månader. men jag tänkte inte på göra testamente innan jag gifte mig! Nu tänker jag på ifall vi gör slut så vill jag gärna behålla allt jag äger och inte gå i bodelningen!
    Jag undrar om jag kan fortfarande göra testamente efter jag gifte mig ?
    Jag har eget företa!
    Och jag undrar om min fru behöver skriva på testamente ifall jag ska göra det nu efter vi gifte oss! ?
    Isåfall hur ska jag göra för hon är utomlands och bor inte ens i Sverige?

    Rådgivarens svar

    2017-07-25

    Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå tillväga.

    Allmänt om bodelning:

    När man gifter sig äger makarna fortfarande sina saker själva men detta har ingen betydelse i bestämmandet om vad som är enskild egendom eller giftorättsgods. Tillgångarna blir nämligen giftorättsgods vilket innebär att de ska delas lika vid en bodelning vid dödsfall eller skilsmässa enligt 10:1 äktenskapsbalken (ÄktB). Enskild egendom är sådant som hålls utanför giftorätten och delas således inte lika mellan makarna. Vad som utgör enskild egendom återfinns i 7:2 ÄktB. Genom bland annat äktenskapsförord kan makar göra giftorättsgods till enskild egendom. På så vis kommer man överens om att vissa saker inte ska omfattas av giftorätt. Formkraven för äktenskapsförord finns i 7:3 st. 2 ÄktB. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska även registreras hos Skatteverket enligt 7:3 st.3 ÄktB.

    Tillämpning i ditt fall:

    I ditt fall så nämner du att du vill behålla all din egendom ifall du och din fru skulle gå skilda vägar. Detta är möjligt genom att upprätta ett äktenskapsförord. Ett testamente blir istället aktuellt vid dödsfall, det vill säga vem som ska få ärva din egendom. Ett testamente kommer däremot inte påverka hur egendomsfördelningen kommer se ut vid en eventuell skilsmässa (kommer återkomma till detta nedan). Det som du måste tänka på är att skriva in all egendom som du vill ska vara enskild egendom i äktenskapsförordet såsom ditt företag. På så vis kommer de undantas från en bodelning vid skilsmässa eller dödsfall. Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, undertecknas av både dig och din fru samt registreras hos skatteverket för att vara giltigt.

    Allmänt om testamente:

    När en make avlider görs oftast en bodelning mellan makarna för att beräkna den döde makens kvarlåtenskap (den egendom som maken lämnar efter sig). Om det inte finns ett testamente är huvudregeln att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap om den avlidne inte har barn från ett tidigare förhållande enligt 3:1 ärvdabalken (ÄB). Detta gäller all den avlidnes egendom det vill säga både giftorättsgods och enskild egendom. En make kan däremot genom testamente göra den efterlevande maken arvlös. Det finns dock en begränsning som är basbeloppsregeln. Enligt den regeln har en efterlevande make rätt att inneha egendom till ett värde av minst 4 gånger prisbasbelopp enligt 3:1 st. 2 ÄB. År 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor. Det finns även formkrav för testamente; det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två samtidigt närvarande vittnen som måste vara minst 15 år samt undertecknat av testatorn (den som vill testamentera) enligt 10:1 ÄB. Ett testamente behöver inte registreras någonstans men det kan vara tryggt att förvara det hos ett företag. Att man har gift sig utgör inget hinder för att upprätta ett testamente.

    Tillämpning i ditt fall:

    I ditt fall kan det vara bra att upprätta ett testamente om du vill reglera hur din egendom ska fördelas vid din bortgång. Om du till exempel inte vill att din fru ska ärva något måste du upprätta ett testamente i och med att efterlevande make kommer ärva all din kvarlåtenskap inklusive enskild egendom. Om du däremot har barn från tidigare förhållanden kommer dessa barn kunna få sitt arv direkt. Din fru har däremot alltid rätt att få ut 4 gånger prisbasbelopp. Det spelar ingen roll att du nu har gift dig. Ett testamente kan upprättas fram tills dödsbädden. Din fru behöver för övrigt inte underteckna ditt testamente eftersom det är ett enskilt testamente som du upprättar beträffande fördelningen av din egendom. Däremot behöver två andra vittnen skriva på ditt testamente. Dessa vittnen får inte vara arvtagare.

    Sammanfattning och rekommendation:

    Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar hur bodelningen kommer se ut vid en skilsmässa. I detta fall verkar du oroa dig för egendomsfördelningen vid skilsmässa. I sådana fall rekommenderar jag er att upprätta ett äktenskapsförord för att undanta din egendom från bodelningen. Äktenskapsförordet måste däremot undertecknas av din fru vilket kan ske om du exempelvis mejlar över det till henne så att hon får skriva ut och underteckna det, för att sedan skicka det tillbaka. Skulle du dessutom vilja att din fru inte ärver någonting från dig skulle jag även rekommendera dig att upprätta ett testamente. Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar nämligen inte rätten till arv för efterlevande make. Efterlevande make ärver även enskild egendom. Om du inte vill att din fru ska få ärva din egendom måste detta framgå av ett testamente.

    Det är inte alltid enkelt att upprätta ett äktenskapsförord och ett testamente. Det viktiga är att inte glömma formkraven och egendom som man vill ska tas med, såsom ditt företag. Hos Familjens jurist kan du till fast pris boka ett paket direkt för testamente och äktenskapsförord inklusive 30 min rådgivning här. Du kan dessutom tryggt välja att förvara ditt testamente hos Familjens jurist.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

    Med vänlig hälsning,

    Valentina Challma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden