Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Ska bolaget ingå i bodelningen?

    Hej, har skilt mig 2012 efter 14 års förhållande varav sista fem åren som gift. Startade upp ett företag 2004 gemensamt, men endast exet står på bolaget och hans mamma i styrelsen och jag har bara arbetat som anställd. Har jag ingen del av bolaget i bodelning? Inget jag tänkte på då, men många reagerar på den orättvisa behandlingen.

    Rådgivarens svar

    2017-12-18

    Hej och stort tack föra att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Jag förstår din fråga som följande: Du undrar vilken egendom som ska tas upp i en bodelning mellan makar vid äktenskapsskillnad och om det är möjligt att i efterhand ogiltigförklara bodelningen.

    Bodelning vid äktenskapsskillnad
    I samband med äktenskapsskillnad mellan makar ska en bodelning upprättas, se 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). En bodelning är en ekonomisk uppställning över makarnas samtliga tillgångar och skulder. I bodelningen ingår sedan makarnas giftorättsgods och inte sådant som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom, se 10 kap. 1 och 4 §§ ÄktB.

    Följande innebär i ditt fall att ett bolag som ägs av en make ska ingå i bodelningen då bolaget utgör giftorättsgods. Hur man värderar bolaget är en senare fråga som inte kommer besvaras här.

    Har ni inte bodelat?
    Sedan äktenskapsskillnad skett har en make rätt att kräva bodelning. Bestämmelserna i äktenskapsbalken innehåller ingen tidsfrist om när så ska ske. Det är således möjligt att vänta åratal på att göra en bodelning. I vissa fall har dock en formell bodelning ansetts onödig av HD om lång tid förflutit. En tid på fem år har dock aldrig ansetts vara för lång tid.

    Har ni inte upprättat ett bodelningsavtal har du möjlighet att kräva att så sker, även fast fem år förflutit sedan er äktenskapsskillnad.

    Har ni bodelat?
    Har ni upprättat ett bodelningsavtal är avtalet bindande när båda makarna undertecknat det, om det inte finns någon särskild grund för att ogiltigförklara avtalet. Exempelvis om bodelningsavtalet är oskäligt eller om den ena maken vilselett den andra maken genom att uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter.

    Finns ett bindande bodelningsavtal måste du bevisa att du t.ex. blivit uppsåtligen vilseledd för att avtalet ska ogiltigförklaras.

    Avslutande kommentar
    Hur dina möjligheter ser ut beror på omständigheterna i ditt fall. Om du, utifrån redogjorda alternativ, tror dig ha en möjlighet att ta ärendet vidare är du varmt välkommen att boka tid med våra erfarna jurister. Det kan du göra här.

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden