Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Ska bilen ingå i bodelningen?

    Hej, Jag och min fru ska skilja oss. Vi har 2 barn, ej myndiga. Nu är det så att vi gjorde en bodelning igår och bilen kom upp. Nu har jag anförskaffat mig bilen genom en kontantinsats plus ett lån för ca 1.5 år sedan. Min avbetalningsplan var att maximera amorteringen. Nu har jag sålt bilen, för att få en ny en. Inbytet på bilen gav 230 000 kr och det som var kvar på lånet var 93 000. Så jag har en ny bil med lån på.
    Nu vill min fru se detta som en tillgång i bohaget. Kan hon det.
    Hon påstår att jag har amorterat bilen med hushållets ekonomi.
    Jag gjorde dock en budget innan jag skaffade mig bilen för att se om det var möjligt att ta den kostnaden.
    Samtidigt så har min fru haft en företagsbil där man gragit 6000 sek per månad på bruttolönen.
    Jag ser detta som att våran disponibla inkomst har minskat i och med detta. Stämmer det? Sen ligger det väl en förmånsbeskattning på företagsbilen?
    Så till min fråga.
    Säg att min nya bils värde är 450 000. Jag har ett lån på den på 350 000. Så om jag sålde den idag så skulle jag få 100 000.
    Vems pengar är dessa? Mina privata då jag max amorterat tidigare.
    Hade jag isället amorterat minimalt och satt in en summa på bankkontot så hade de väl tillfallit hushållet. De "sparade" pengarna kan inte ses som privata.
    I så fall hur blir det med hennes företagsbil?
    Jag vill ha kvar bilen. Vill inte ta ytterligare lån för att hon ska få sin andel i bilen.

    Rådgivarens svar

    2017-11-27

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor. Jag ska nedan redogöra för hur makars tillgångar och skulder ska redovisas vid en bodelning. Regler om äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken, nedan förkortat ÄktB.

    Bodelning vid äktenskapsskillnad
    Vid en bodelning tas varje makes giftorättsgods upp (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som är makes enskilda pga. äktenskapsförord, testamente eller gåva tas inte med (7 kap. 1 § ÄktB) och inte heller egendom som uteslutande används för personligt bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Från giftorättsgodset dras skulderna av (11 kap. 2 § ÄktB). Ni får då fram vad varje makes tillgångar är värda på brytdagen, dvs. dagen då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Era tillgångar slås då samman och hälftendelas (11 kap. 3 § ÄktB). Ni har då fått fram ett värde båda makarna är berättigad till. Hur ni därefter fördelar egendomen mellan er kallas lottläggning (11 kap. 7 § ÄktB). Makarna har vid lottläggningen möjligheten att fördela egendomen på det sätt som önskas. Erhåller ena maken egendom av ett högre värde kommer denna make behöva utge en skifteslikvid till den andra maken.

    En bil som nyttjas av din fru såsom tjänstebil ägs av hennes arbetsgivare. Bilen är registrerad på företaget och ska inte medtas i en bodelning då det inte utgör ert giftorättsgods. Om du däremot äger en bil på brytdagen ska den tas upp till det värde som den hade på brytdagen. Även skulden kommer tas med i bodelningen.

    Exempel:
    Din bil är en tillgång som på brytdagen var värderad till 450 000 kr. Skulderna uppgick till 350 000 kr och ska dras av. Det som kvarstår är 100 000 kr och ska hälftendelas mellan makarna. I praktiken har ofta makar fler tillgångar att fördela och möjligheten finns att din fru tillskiftas annan egendom och kompenseras ekonomiskt på så sätt.


    Sammanfattning
    Precis som att samtliga tillgångar på ett konto ska tas upp och hälftendelas, ska värden i annan egendom även göra det. Hur hushållets tillgångar har nyttjats under äktenskapet får ingen betydelse för bodelningens utfall. Av betydelse är tillgångarnas och skuldernas värde på brytdagen. Det innebär att din bil är en tillgång som ska tas med i bodelningen, medan din frus bil inte ägs av någon av er makar och därför inte är en tillgång att bodela.

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Behöver ni hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal är ni varmt välkomna att boka en tid med våra erfarna jurister, hos Familjens Jurist. Det kan du göra här. Jag önskar er lycka till!

    Med vänlig hälsning,
    Maria

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden