Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Sannolikhet vid klander av bodelning mellan sambor

    Jag o mitt ex har sålt vårt hus. Jag har kontaktat jurist o vi ska ha 400 000 kr kvar vardera, efter att alla lån, mäklararvode osv är avdraget. Eftersom mitt ex gick in med sparade pengar anser han att han ska få tillbaka dem. Vi har inget samboavtal o inget skuldebrev skrivet. Jag har enligt lag rätt till hälften. Mitt ex kommer att gå vidare (klander av bodelning) om jag går till bodelningsförättare o vinsten delas lika. Nu till den svåra frågan - hur stor sannolikhet är det att han vinner detta i en tvist? Han kan säkert bevisa att han gått in med 200 000 i samband med husköpet. Men spelar det ngn roll? Vi fick barn 2012 o har bott ihop sedan 2012. Han dumpade mig maj 2014 (otrohet från hans sida) o kom sedan tillbaka november 2014. Jag förlät honom. Han drev fram husköpet, jag var emot från början med tanke på att han lämnat mig abrupt tidigare. Han hotar med att ta min son ifrån mig om jag går till bodelningsförättare, att jag inte kan vinna i rätten eftersom det hans sparade pengar o det vore orättvist. Att han ska hävda att vi bott ihop under fem år osv. Har ser mina chanser ut i en tvist? Kommer jag bli ruinerad? Tack för snabbt svar!

    Rådgivarens svar

    2017-11-27

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag beklagar den situation du hamnat i och kommer nedan redogöra för vad som gäller i ditt fall.

    Fördelning av samboegendom
    Bostad eller bohag (möbler och annat husgeråd) som införskaffats för sambornas gemensamma bruk utgör samboegendom enligt 3 § sambolagen (SamboL). Detta innebär att huset är samboegendom eftersom du och ditt ex köpte huset under ert samboförhållande. Det spelar ingen roll vem som har betalat för egendomen så länge egendomen köptes under samborelationen för att användas gemensamt av båda.

    Det som framgår av de omständigheter du angett så har du och ditt ex varken upprättat något samboavtal (9 § SamboL) eller något skuldebrev (1 § skuldebrevslagen) som reglerar ett inbördes skuldförhållande mellan dig och ditt ex. Bara det faktum att han ensam gått in med 200 000 kr i samband med husköpet förändrar inte egendomens karaktär som samboegendom. Om du således begär bodelning enligt 8 § SamboL så ska husets värde ingå. Jag utgår från att du begärt bodelning eftersom tagit kontakt med en jurist, samt att du Du har därför, precis som du säger, rätt till hälften enligt likadelningsprincipen som uttrycks i lag (14 § SamboL).

    Bodelningsförrättare, klander av bodelning och jämkning
    Om ni inte kan enas om en bodelning så kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Detta framgår av 26 § SamboL som bland annat hänvisar till 17:1-2 äktenskapsbalken (ÄktB). Ditt ex verkar emellertid inte vara intresserad av en likadelning och hotar med att klandra bodelningsförrättarens beslut om vinsten delas lika. Möjligheten att klandra bodelningen finns i 17:8 st. 2 ÄktB och av omständigheterna verkar ditt ex avse att klandra ett bodelningsresultat som han anser lett till en skev fördelning av er samboegendom.

    Enligt 15 § SamboL finns en möjlighet till jämkning till förmån för den sambon som har mest samboegendom. Det innebär att om det med särskild hänsyn till samboförhållandets längd, sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan anses vara oskäligt att samborna ska dela lika på samboegendomen så kan en annan fördelning göras som innebär att den sambon med mest samboegendom får behålla mer vid bodelningen. Det ska emellertid mycket till för att avsteg ska göras från likadelningsprincipen. Enligt lagmotiven (prop. 1986/87:1 s. 262) anges att den 5-årsregel som tillämpas på äktenskap inte ska tillämpas i samma utsträckning när det kommer till samborelationer. Detta eftersom det som ingår i samboegendomen bara är sådan egendom som har införskaffats för gemensamt bruk under samborelationen. En riktlinje för en samborelations varaktighet brukar istället vara ca sex månader.

    Barnets bästa
    Angående hoten om att ta er gemensamma son ifrån dig anser jag saknar grund om hans argument enbart bygger på en orättvist fördelad bodelning. Alla beslut som handlar om barns vårdnad, boende och umgänge ska fattas enligt principen om barnets bästa (6:2a föräldrabalken). Däri anges bland annat att hänsyn ska tas till barnets behov av en god och nära kontakt till båda föräldrarna. Om ditt ex inte kan stödja sitt motiv på annat än bodelningen så tror jag att han har en väldigt liten chans att ta er son ifrån dig. Vem som däremot bör vara boendeförälder kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag vet för lite om era omständigheter.

    Sammanfattning
    Din fråga var hur sannolikt det är att ditt ex vinner en tvist om han väljer att klandra bodelningen. Jag kan tyvärr inte svara på din fråga i sannolikhet eftersom alla omständigheter vägs in i en rättslig bedömning. Utifrån de omständigheter du däremot har angett skulle jag säga att dina chanser i en tvist är väldigt goda. Som jag ser det har du således rätten på din sida. Vad som däremot framkommer under en tvist är det som avgör hur domstolen dömer i det enskilda fallet.

    Det är väldigt bra att du tagit kontakt med en jurist som kan tillvarata dina intressen i bodelningen och som kan hjälpa dig med en eventuell tvist. Önskar du ytterligare vägledning i ärendet kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist som är specialiserade på familjerättsliga ärenden, såsom bodelning mellan sambor. Vill du boka tid kan du göra det genom vårt webbaserade bokningsformulär som du hittar HÄR.

    Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig all lycka till i ditt fortsatta ärende.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden