Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Samboförhållande - vad händer när det tar slut?

    Hej, jag och min sambo har gjort slut så nu och vi har bott ihop över 2 år, jag undrar vad som gäller angående alla regler vid sambolagen osv. vi flyttade in i en lägenhet som hennes föräldrar köpte för att vi skulle bo där, alla möbler köpte min sambo för jag hade inte tillräckligt med pengar på den tiden. jag har betalat hela hyran under 2 år och hon har betalat amorteringen. vad har jag rätt till? hon har sagt att jag inte får någonting..

    Rådgivarens svar

    2017-10-30

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din juridiska frågeställning! Nedan följer en redogörelse för vilka regler som är aktuella samt hur de ska tillämpas och slutligen en individuell redogörelse för vad som gäller i just ditt fall.

    Frågor kring samboförhållanden och vad som händer när ett samboförhållande upplöses regleras i sambolagen.

    Allmänt om samboförhållande samt dess upphörande
    Inledningsvis bör i enlighet med 1 § sambolagen konstateras vad som enligt lagens mening avses med sambor, varpå svaret är ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”, 1 § 1 st. sambolagen. Med utgångspunkt i det du har beskrivit i frågan, nämligen att ni har bott tillsammans i över två år, kan konstateras att ni enligt sambolagens mening är att anses som sambor vilket får till följd att sambolagen är tillämplig.

    När ett samboförhållande upphör kan vara svårt att avgöra eftersom avslutet ofta inte är lika tydligt som vid en äktenskapsskillnad. Därför regleras i 2 § sambolagen när ett samboförhållande upphör enligt lagens mening, vilket är om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Ett samboförhållande ska enligt 2 § 2 st. sambolagen också anses ha upphört om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 §, om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

    I samband med att ett samboförhållande tar slut, kan någon av er välja att begära en bodelning, vilket innebär att er samboegendom då ska delas upp mellan er, 8 § sambolagen. En sådan begäras måste framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde i enlighet med 2 § sambolagen. Vad som härmed blir viktigt att göra härnäst, är att beskriva vad det är som utgör samboegendom, och vad du i samband med att ni flyttar isär har rätt till att ta del av i en bodelning. Den egendom som ska ingå i bodelningen är alltså er samboegendom, vilket utgörs av er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, om egendomen har inköpts för gemensam användning, 3 § sambolagen. I 4 § sambolagen stadgas dock att det från samboegendom utesluts bland annat egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda eller egendom som någon av samborna har erhållit genom testamente med villkor om att egendomen ska vara dennes enskilda. Det finns alltså ett par undantag från när egendom inte utgör samboegendom och därmed inte kommer att delas mellan er i samband med er bodelning. Med detta sagt, ska alltså konstateras att det är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som ni har köpt för gemensam användning som kommer att ingå i en framtida bodelning under förutsättning att någon av er begär en sådan. Det finns även en möjlighet att avtala bort sambolagens regler och att ni därmed tillsammans får välja hur ni vill dela upp den samtliga egendomen, genom ett så kallat samboavtal. Ett samboavtal ska i sådant fall upprättas i enlighet med vad som framgår av 9 § sambolagen.

    Egendom som har inköpts under samboförhållandet och för gemensam användning
    Av 6 § sambolagen, förtydligas att det med sambors gemensamma bohag avses bland annat möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Härvid ska särskilt konstateras att det inte spelar någon roll vem det är som har betalt för möblerna eller hushållsmaskinerna eller annat som är ägnat åt bostaden, så länge det är avsett att användas av er båda. Om din sambo exempelvis har köpt en soffa till ert gemensamma vardagsrum kommer denna att ingå i en bodelning vilket får till följd att du har rätt till hälften av värdet av denna. Oavsett vem det är som har betalt det gemensamma bohaget, ska detta sedan alltså delas lika mellan er båda.

    Egendom som ni hade innan samboförhållandet
    Egendom som ni har haft sedan innan samboförhållandet uppstod och som därmed inte har inköpts för ert gemensamma bruk, utgör inte samboegendom. Detta innebär alltså att samtlig egendom som ni hade köpt sedan innan ni träffades men som sedan har använts av er båda i ert gemensamma hem inte kommer att ingå i en framtida bodelning.

    Vad händer med bostaden?
    Avseende bostaden, gäller återigen reglerna om att samboegendom utgörs av egendom som har införskaffats för gemensam användning. Av förutsättningarna i frågan gör jag bedömningen att lägenheten införskaffats i syfte att ni skulle bo i den tillsammans, vilket får till följd att även lägenheten med största sannolikhet kommer att utgöra samboegendom. Detta oavsett vem det är som har betalat för den. Här måste du även dock hålla undantagsregeln i 4 § sambolagen i åtanke, nämligen om det är din sambo som har fått lägenheten som gåva från hennes föräldrar med villkoret om att denna ska utgöra hennes enskilda egendom. I sådant fall kommer bostaden inte att ingå i en framtida bodelning.

    Övertagande av bostad i vissa fall
    För det fall att bostaden inte skulle utgöra samboegendom, finns det enligt 22 § sambolagen dock för den andra sambon, i det här fallet dig, en rätt till att ta över bostaden i samband med att ni bryter upp. Detta under förutsättning att du behöver bostaden bäst och att ett sådant övertagande med hänsyn till samtliga omständigheter i övrigt skulle kunna anses skäligt. Härvid bör dock tilläggas att ett sådant här övertagande ytterst sällan blir aktuellt om samborna inte har eller har haft barn tillsammans.

    Sammanfattande slutsats
    I och med att ni enligt lagens mening utgör sambor, är det sambolagen som ska tillämpas på den aktuella frågan under förutsättning att ni inte genom samboavtal har avtalat bort lagens tillämplighet. I samband med att ett samboförhållande tar slut, kan alltså du eller din sambo begära att samboegendomen ska fördelas mellan er genom bodelning. Bodelningen kommer då att avse er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, vilket oavsett vem det är som har betalat egendomen måste ha varit avsedd för er gemensamma användning. Därav, är det direkt felaktigt av din sambo att påstå att du inte har rätt till att få någonting i samband med att ni nu ska bryta upp.

    Jag rekommenderar dig härnäst att i enlighet med vad jag har beskrivit ovan samt 8 § sambolagen begära en bodelning. Du har under förutsättning att inte någon av undantagen i sambolagen föreligger rätt till att erhålla halva det gemensamma bohaget, och goda möjligheter till att även kunna hävda att bostaden är införskaffad för gemensam användning. Att något sådant undantag skulle föreligga kan jag inte utan mer information uttala mig om. För det fall att du känner att du vill ha ytterligare hjälp i det här ärendet vilket jag verkligen kan se att du behöver, råder jag dig att kontakta våra jurister på Familjens jurist, vilka du finner en länk till HÄR.

    Jag hoppas att du känner dig nöjd med den redogörelse och rådgivning du har fått av mig samt med vår rådgivningstjänst. Stort lycka till!

    Bästa hälsningar,
    Erik Tyrbo

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden