Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Saknar tillgångar vid skilsmässa, hur fördelas skulderna?

    Hej, tack för det utförliga svaret. Som jag förstår det så skall även skulder delas lika oavsett vem som står på lånen. Jag inser dock att jag glömt nämna en viktig detalj i min frågeställning, det som gjorde att vi tog lånet från första början, nämligen att vi inte har några andra tillgångar att kompensera skulderna med.
    Lånet togs för att täcka luckor i vardagsekonomin under graviditet, sjukskrivning i samband med dessa och fyra år av föräldraledighet. De har således inte gått till överkonsumtion eller materiella ting som håller något värde idag utan i största del mat, räkningar och några dubbelhyror vid en nödvändig flytt.
    Planen var att när vi båda arbetar igen i höst och vi har båda fasta anställningar och bra lön att betala av skulden över en 10-12 års period och de därmed inte är någon större utgift i den gemensamma budgeten.
    Nu vill min fru separeras och lämna mig med detta lån. Vi äger inget hus, eller något annat av större ekonomiskt värde, vi har heller inga besparingar att dela upp. Frågan är då hur den kompensation som du beskriver rent praktiskt går till så att vi lämnar äktenskapet med en likvärdig ekonomisk situation?

    Rådgivarens svar

    2017-07-29

    Hej, tack för den kompletterande informationen och jag ska redogöra för vad som gäller utifrån de nu angivna förutsättningarna.

    Vad gäller?
    Var och en av makarna råder ensam över sin egendom och ansvarar för sina skulder. Ett lån den ena maken har tagit i sitt namn är personligt, se 1 kap. 3 § äktenskapsbalken.

    När skilsmässan är klar ska alla tillgångar efter avdrag för skulder delas lika. Båda makarna får behålla så mycket av sina tillgångar som den har i skulder innan det läggs ihop. Det innebär att när lånet står på den ena maken, dig i ditt fall, ska lånen dras av från dina tillgångar. Återstående tillgångar läggs sedan ihop med den andra makens giftorättsgods och de sammanlagda tillgångarna fördelas mellan makarna, se 11 kap. 2 § äktenskapsbalken.

    När den ena maken hamnar på ett minusbelopp, vilket du skulle göra då skuldernas värde är större än värdet av tillgångarna, blir det värde du tillför till bodelningen noll kronor. Det blir aldrig ett minusbelopp från någon av makarnas sida. Det man i sådana fall delar på är tillgångarna den andra maken tillfört i bodelningen. Då din maka förefaller sakna tillgångar saknas ett värde att bodela och det enda som kvarstår är dina skulder som du är personligt ansvarig för.

    Sammanfattning
    Lånet som tagits i ditt namn är personligt även om det använts för ert gemensamma bruk. Då ni saknar tillgångar har din maka inte något att tillföra i bodelningen och därför står du dessvärre ensam kvar med skulderna. Ett lån som tagits i ditt namn ska alltså betalas av dig efter en skilsmässa och banken kommer inte kunna kräva din maka på pengar då hon inte är medlåntagare och därmed inte betalningsskyldig.

    Glöm inte bort att möbler är tillgångar och att du i en sådan här situation skulle kunna erhålla ett större värde i lösöre än din maka. Hälften av möblerna är dina, vilka avräknas mot dina skulder, och du tillför noll kronor till bodelningen. Den andra hälften är din makas som vid en bodelning ska tillföras i dess helhet och fördelas lika mellan er. Kortfattat innebär det att du erhåller 3/4 av lösöret och din maka erhåller 1/4. 

    Jag hoppas du har fått svar på frågan och hur ni ska gå vidare. Målsättningen är som sagt att makarna ska hamna i likvärdiga ekonomiska situationer, men er situation förefaller vara ett undantag. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden