Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Preskriptionstid av sambors bodelning samt dold samäganderätt

    Har lämnat min sambo sedan 13 år tillbaka. Vi köpte tillsammans en gård men han står på alla kontrakt osv. Har jag rätt till något när han säljer gården??Jobbade även på min fd. svärmors gård under 5 års tid då han blev sjuk och kunde inte klara av det. Jag och min dåvarande sambo skötte i princip gården helt själva. Jag la cirka 200 timmar minst på en säsong och undrarnu om jag har någon rätt att få ersättning för detta arbete? Menigen var faktiskt att vi skulle ta över den gården som någon form av ersättning men det blir ju inte av när vi separerat?

    Rådgivarens svar

    2017-07-03

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Regler om samboförhållanden hittas i sambolagen, se lagen här.

    Sambor har vid separation en rätt att påkalla bodelning. I bodelningen delas värdet av samboegendomen (3 och 8 §§ sambolagen) mellan de två samborna. Samboegendom kan bara vara bostad och bohag. Rätten till att begära bodelning är emellertid tidsbegränsad. Enligt sambolagen kan sambo begära bodelning, och därmed få ut ett värde ur samboegendomen, inom ett år från separationen, se 8 § 2 st sambolagen. Man skulle därför kunna säga att ett bodelningsanspråk preskriberas efter ett år.

    Den rätt du eventuellt hade i fastigheten kan således inte krävas med stöd av sambolagen eftersom att ett dylikt anspråk är preskriberat sedan länge.

    En annan fråga som skulle kunna vara av betydelse för dig är om du kan anses ha fått sk. dold samäganderätt i fastigheten. Med dold samäganderätt menas att du får rätt till en värdeandel i fastigheten (i vanliga fall hälften) trots att din fd. sambo står som sk. "öppen ägare" till fastigheten, och du till synes inte ens står med som ägare. Dold samäganderätt kan uppstå om följande krav är uppfyllda: (1) egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk; (2) sambon som inte utåt är avtalspart måste ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid köpet; och (3) det ska ha förelegat gemensam partsavsikt mellan samborna att egendomen var avsedd att ägas av dem gemensamt. Det är förhållandena som förelåg vid tidpunkten för förvärvet som ska ligga till grund för bedömningen. Senare inträffade omständigheter påverkar inte frågan om dold samägande. Om samtliga tre kriterier är uppfyllda är presumtionen (utgångspunkten) att dolt samägande har inträtt. Denna presumtion kan däremot brytas om den öppne ägaren för bevisning om motsatsen, dvs. att något av ovannämnda rekvisit inte är uppfyllt, t ex att den andra sambons ekonomiska tillskott egentligen var ett lån eller gåva.

    En eventuell rätt till ett värde i fastigheten är alltså begränsad till frågan om dold samäganderätt. Dold samäganderätt är inte föremål för preskription enligt Högsta domstolen, se NJA 2013 s. 632. Det är således verktyget du bör tillgripa om du vill utfå ett värde ur fastigheten.

    Jag ser inte hur du skulle kunna få betalt för det arbete du utförde på din fd. svärmors gård såvida ni inte uttryckligen avtalat om något sådant. Vidare är det så att även om ni hade avtalat om det, så är ett dylikt anspråk redan preskriberat eftersom att preskriptionstiden på allmänna fordringar är tio år, se 2 § preskriptionslagen.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare konsultation rekommenderar jag att du bokar tid med någon av våra jurister, det kan du göra här.
    Vänligen,

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden