Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Permanent uppehållstillstånd samt egendomsförhållanden vid äktenskapsskilland

    Jag är gift, vi äger gemensamt en bostadsrätt men jag står får bolånet.
    Vi har två barn, 11 år och 16 år. Min fru är inte svensk medborgare men har PUT (Permanent uppehållstillstånd).
    Vad innebär det vid en skilsmässa?
    Hur kan jag hantera detta så det blir så jämnt/rättvist mellan oss två?

    Rådgivarens svar

    2017-12-07

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Frågan rör permanent uppehållstillstånd, som regleras i utlänningslagen (UtlL) och äktenskapsskillnad, som regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall.

    Permanent uppehållstillstånd vid äktenskapsskillnad

    Vid en äktenskapsskillnad där en av parterna har ett permanent uppehållstillstånd gäller som huvudregel att uppehållstillståndet består. Enligt 7 kap. 1 § UtlL kan ett uppehållstillstånd återkallas om oriktiga uppgifter har lämnats eller om man har undanhållit viktiga omständigheter. Ett permanent uppehållstillstånd kan också återkallas om personen flyttar från Sverige utan att anmäla detta till Migrationsverket enligt 7 kap. 7 § UtlL. Vidare kan uppehållstillståndet återkallas om personen i fråga skulle dömas för brott.

    Äktenskapsskillnad

    Regler om äktenskapsskillnad finns i 5 kap. ÄktB. Av 5 kap. 1 § ÄktB framgår att om makarna är överens ska äktenskapsskillnad ske. Om båda makarna begär det, eller om makarna har barn som är under 16 år ska äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid. Krav på betänketid gäller också om det endast är en av makarna som vill att äktenskapsskillnad ska ske, se 5 kap. 2 § ÄktB. Det följer av 5 kap. 3 § ÄktB att betänketiden är 6 månader lång.

    Vid en eventuell äktenskapsskillnad gäller som huvudregel att makarnas egendom är giftorättsgods, det vill säga att den är gemensam och ska delas lika mellan makarna, se 7 kap. 1 § ÄktB. Detta gäller så länge egendomen inte är enskild. I 7 kap. 2 § ÄktB föreskrivs vad som är enskild egendom. Det kan till exempel röra sig om egendom som genom äktenskapsförord har gjorts enskild.

    Äktenskapsförord

    Regler om äktenskapsförord finns i 7 kap. 3 § ÄktB. I bestämmelsens första stycke framgår att makarna har rätt att bestämma att egendom ska vara enskild. I bestämmelsens andra stycke återfinns vissa formkrav som ställs på ett äktenskapsförord för att det ska anses vara giltigt. Det krävs att äktenskapsförordet upprättas skriftligen samt att båda makarna undertecknar det. Äktenskapsförordet ska dessutom registreras hos Skatteverket, se tredje stycket.

    Sammanfattning

    Din frus permanenta uppehållstillstånd kommer som huvudregel att fortsätta gälla efter en eventuell äktenskapsskillnad.

    Viktigt att tänka på i ert fall är att en eventuell äktenskapsskillnad kommer att föregås av en 6 månader lång betänketid eftersom att ni har barn som är under 16 år gamla. Detta gäller alltså trots att ni kanske är överens om att skilja er.

    Vad gäller egendomsförhållandena vid en äktenskapsskillnad gäller som huvudregel att all egendom är giftorättsgods och denna ska därmed delas på hälften. Detta gäller så länge det inte finns enskild egendom. Denna egendom kommer inte att ingå vid en bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan ni reglera vem som kommer få vad vid en bodelning.

    För att ett äktenskapsförord ska anses vara giltigt är det viktigt att formkraven uppfylls, det vill säga att det upprättas skriftligen, att det undertecknas av båda makarna samt att det registreras hos Skatteverket.

    Rekommendation

    Jag rekommenderar att ni upprättar ett äktenskapsförord för att vara säkra på att bodelningen blir så jämn som möjligt. Då kan ni reglera vem som får vad och se till att det blir rättvist mellan er.

    Kommentar

    Hoppas att du har fått vägledning i din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen. Om du är i behov av mer kvalificerad juridisk rådgivning eller om du behöver hjälp med upprättande av ett äktenskapsförord rekommenderar jag att du kontaktar en av våra erfarna jurister på ett kontor nära dig här.

    Bästa hälsningar,

    Felicia

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden