Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Min sambo vill inte flytta. Kan jag byta lås på dörren?

    Hej! Jag och min sambo separerade för 2 månader sen. Hyreslägenheten är min, den hade jag innan vi träffades, han står dock skriven hos mig sen något/ett par år tillbaka, jag minns inte... Jag har gett honom fram till jul att han ska flytta, detta sa jag redan då i början av oktober.  Om han inte skulle finna någonstans att bo efter dessa snart 3 månader han haft på sig, har jag rätt att ställa honom på gatan och byta lås på plats? Alla hans tillhörigheter kommer packas i lådor och om han inte tar med sig det åker det ner i förrådet då jag inte vill råka ut för böter o sånt för egenmäktigt förfarande eller vad det heter... och hur lång tid har han på sig att hämta detta? Jag kan ju inte behöva ha det hos mig i 2 år tänker jag...
    är det ett brott av mig om jag låser honom ute?  

    Rådgivarens svar

    2017-11-29

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Du skriver att du och din sambo ska separera och att du vill att han flyttar ut samt tar med sina saker. I ditt fall blir sambolagen och lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning tillämplig. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i sin situation.

    När ett samboförhållande upphör
    Ett samboförhållande upphör när någon av samborna flyttar ut, se 2 § sambolagen. Om någon av samborna begär det ska en bodelning göras, se 8 § sambolagen. En bodelning innebär att samboegendom ska fördelas lika mellan samborna. Med samboegendom menas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget (möbler, hushållsmaskiner etc.), se 3–6 §§ sambolagen. För att en bostad eller annan egendom ska ses som samboegendom krävs att egendomen har anskaffats för gemensam användning. Enskild egendom är undantaget från bodelningen. Enskild egendom är egendom som någon har fått genom gåva eller arv med villkor om att den ska vara enskild. Bodelningen kan upprättas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om samborna har skrivit ett samboavtal, ett avtal som beskriver att sambolagen inte ska tillämpas eller att viss egendom ska vara enskild, ska bodelningen ske utifrån detta. Om inget samboavtal föreligger ska samboegendomen fördelas lika mellan samborna.

    Vad gäller i ditt fall?

    Begär bodelning
    Du skriver att du hade din bostad redan innan du och din sambo träffades. Detta talar för att bostaden inte utgör samboegendom vilket betyder att den inte ska ingå i en bodelning. Du bör begära en bodelning för att fördela egendomen mellan er. Vid en bodelning kommer din sambo inte har rätt till din lägenhet då den inte utgör samboegendom. Om din sambo inte går med på detta kan du ansöka om bodelning hos tingsrätten. Då ansöker du om en bodelningsförrättare som fattar beslut om hur egendomen ska fördelas mellan er och vem som har rätt till bostaden. Läs HÄR om hur du gör det.

    Övertaganderätt
    I sambolagen finns det en bestämmande om övertaganderätt, se 22 § sambolagen. Detta innebär att den som behöver bostaden bäst kan få ta över bostaden. Här görs en behovsprövning där hänsyn tas till t.ex. vem som ska ha vårdnad över eventuella barn, ålder och hälsa samt vem som har lättast att skaffa en ny bostad. Därefter görs en skälighetsprövning, vid denna bedömning tas hänsyn till ekonomiska förhållanden samt om bostaden har ett affektionsvärde för någon av makarna. Om ni inte har barn tillsammans krävs synnerliga skäl för att din sambo ska få ta över bostaden, vilket är ett väldigt högt ställt krav.

    Få sambon att flytta
    Om din sambo trots bodelning och beslut från bodelningsförrättare vägrar att flytta kan du avhysa din sambo med hjälp av Kronofogden. Du ansöker om avhysning på Kronofogdens hemsida enligt 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Enligt samma paragraf kan du även ansöka om vanlig handräckning för att tvinga din sambo att flytta bort sina saker. Läs HÄR om hur du ansöker.

    Brottslig aspekt
    Du har, som du säger, inte rätt att slänga eller sälja din sambos saker. Ett brott kallat olovligt förfogande, 10 kap 4 § brottsbalken, kan då aktualiseras. Du undrar även om det är brottsligt om du byter lås och låser honom ute. Eftersom det är din lägenhet och du har gett honom skälig tid att avflytta bör det inte vara brottsligt att byta lås.
     

    Sammanfattningsvis bör du börja med att begära en bodelning. Om din sambo fortfarande vägrar att flytta kan du vända dig till Kronofogden. Du bör inte slänga hans saker men det bör vara tillåtet att byta lås till din lägenhet. 

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du behöver hjälp med att upprätta en bodelning är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist.

    Hälsningar,
    Sofia Berg

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden