Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Kvarsittningsrätt och tvångsförsäljning vid separation

    Hej,
    Min mamma ska separera från hennes sambo sedan 10 år tillbaka. De äger huset de bor i tillsammans och lika stor andel var. Mamma har större tillgångar än hennes sambo och är den enda av dem som skulle ha råd att ha kvar huset själv. Sambon har dock högre månadslön än mamma. 
    • Sambon ”har inte bestämt sig” än om han vill sälja sin del till mamma. Kan han neka henne att behålla huset om hon trots allt har råd med med?
    • Mamma var den som fick flytta ut ur huset och han bor nu kvar där. Till en början tog han till och med ifrån henne nyckeln till hemmet och sa att hon fick avtala tid med honom om hon vill in i huset och hämta något. Har han rätt att slänga ut henne ur huset så där eller är det inte rimligt att de turas om att bo i huset fram tills dess att bodelningen är genomförd?  
    Han säger att hon gärna får bo där under tiden men att han kommer också bo i huset, vilket mamma inte vill då sambon inte varit snäll mot henne.  

    Mamma är osäker och vet inte vilka rättigheter hon har, medan sambon med psykopatiska drag tros sig veta allt och kör på med sitt race. Jag är rädd att mamma inte får det hon har rätt till.

    Tacksam för allt stöd.
     

    Rådgivarens svar

    2019-03-24

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Regleringen för sambor finns i sambolagen. När hus ägs gemensamt av flera parter aktualiseras samäganderättslagen, om inte annat har avtalats mellan parterna. Nedan kommer en redogörelse för din situation, med svar på din fråga.

    Vem har rätt att bo kvar fram tills bodelningen är genomförd
    När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras inom ett år från separationen. Vid bodelning ska bostad och bohag fördelas mellan parterna efter att avräkning av skulder skett.

    Om man inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i huset under tiden kan man begära en så kallad kvarsittningsrätt i tingsrätten. Då blir det den som har störst behov av att bo kvar i en bostad som får bo kvar. Att ha kvarsittningsrätt innebär att man ensam får nyttja bostaden fram tills dess att bodelningen är klar. Din mamma behöver, för att få kvarsittningsrätt, visa att hon är den som har störst behov av bostaden. Avgörande faktorer kan vara vem barnen ska bo med, ekonomisk situation eller liknande.

    Om en sambo vägrar att bli utköpt
    När fler än en person äger en egendom så föreligger samägande och varje person som är med och äger egendomen kallas för delägare. Utgångspunkten vid samäganderätt är att alla delägare ska vara överens om varje åtgärd som görs med egendomen. En delägare kan alltså inte ensamt bestämma över att ägandeförhållandena ska ändras, så kommer man inte överens under bodelningen kommer parterna fortsatt att äga bostaden med samäganderätt.

    Lagen reglerar en möjlighet till tvångsförsäljning när delägarna inte kan komma överens om någon annan lösning. Då ansöker den ena delägaren om försäljning på offentlig auktion vid domstol. På det sättet är det möjligt att framtvinga en försäljning av huset och den andra delägaren måste, för att förhindra försäljning, visa på synnerliga skäl. Bostaden säljs sedan till högstbjudande, exempelvis din mamma som har rätt att vara med och buda.

    Sammanfattning
    Svaret på dina frågor blir att din mamma inte själv kan bestämma att sambons del av huset ska säljas till henne, men att hon kan begära tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen. Då kan hon själv delta i budgivningen och köpa hela huset på det sättet. Förfarandet kan dock vara omständligt och behöver inte bli ekonomiskt fördelaktigt för henne, så det är oftast bäst om man kan komma överens om en lösning. Om de inte kan komma överens om vem som ska bo i huset fram tills dess att bodelningen är klar så kan din mamma ansöka om kvarsittningsrätt hos tingsrätten. 

    Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! I situationer där sambor ska separera och har svårt att komma överens kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Genom att följa denna länk kan du komma i kontakt med Familjens Jurist, som är experter på just familjerätt. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar,
    Lovisa Törngren
     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden