Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Kan sambo blockera bostadsförsäljning?

    Vi har en villa, som vi äger gemensamt (inga lån). Vi är sambo, jag tänker skaffa en lägenhet, och föreslå särbo, (vi har varit tillsammans i många år, men de sista åren fungerar det inte så bra).
    FRÅGAN ÄR, kan min sambo, med förevändningen, att hon inte kan få tag i en bostad, blockera försäljning av huset, (vilket blir svårt för mig som fattig pensionär, efter som jag inte klarar det ekonomiskt i längden). Och måste jag vara med att betala servicekostnaderna för huset när hon sitter kvar i det.

    Rådgivarens svar

    2017-07-21

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för din fråga. Nedan ska jag redogöra för vad som gäller i ditt fall.

    Upphörande av samboförhållande
    Du skriver att ni äger bostaden tillsammans och bostaden bör utgöra samboegendom, se 3 § sambolagen.

    När ett samboförhållande upphör skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Ett samboförhållande anses upphöra om ni beslutar er för att bli särbos. Något formkrav för begäran finns inte, men det ställs förhållandevis höga krav på tydlighet vid en begäran om bodelning, se 8 § sambolagen.

    Sambor som står inför ett omedelbart upphörande av samboförhållandet kan göra ett föravtal och avtala om den kommande bodelningen, se 10 § sambolagen.

    Vid bodelning ska en andelsberäkning göras och efter det ska egendomen fördelas på lotter mellan er, se 12 och 16 §§ sambolagen. En sambo kan överta egendom men måste betala motsvarande belopp i pengar för att tillgodose den andra sambon, se 17 § sambolagen.

    Om ni inte kan komma överens kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren fattar sedan beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan er. Kostnaden för bodelningsförrättarens arbete betalas sedan av samborna, läs mer om det här.

    Samägd fastighet
    Om bodelningen har lett till att en fastighet har delats så att samborna har fått skilda andelar utan att villkor om utbrytning har uppställts i bodelningshandlingen, innehar de fastigheten med samäganderätt, se 19 § sambolagen. Dvs. fastigheten fortsätter vara ägd gemensamt.

    Kostnaderna för en samägd fastighet ska fördelas i proportion till ägarnas andel, se 15 § lag om samäganderätt. En delägare till en fastighet kan ansöka hos tingsrätten om en tvångsförsäljning av fastigheten även om den andra motsätter sig detta, se 6 § lag om samäganderätt.

    Sammanfattning
    Sammanfattningsvis innebär det att när ett samboförhållande upphör bör du påkalla en bodelning. Då ska all samboegendom, bl.a. huset, delas mellan er. Har din sambo inte möjlighet att lösa ut dig måste ni sälja huset. Att hon kan ha eventuella svårigheter att finna ny bostad är inget skäl till att samboförhållandet inte kan upphöra och att en försäljning inte kan ske.

    Väljer ni att samäga fastigheten har du möjlighet att senare påkalla tvångsförsäljning men behöver betala driftkostnader under tiden.

    Kommer ni inte överens bör ni i första hand anlita en jurist för att hjälpa er, i andra hand anlita en bodelningsförrättare. Slutsatsen blir att din sambo saknar möjlighet att motsätta sig en försäljning om det krävs för att du ska erhålla din del av fastigheten.

    Hoppas du har fått svar på din fråga och att du och din sambo finner en lösning som passar er. Behöver ni hjälp med att göra en bodelning är ni varmt välkomna att boka tid men våra familjejurister på ett kontor nära dig. Lycka till! 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden