Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Kan man ansöka om skilsmässa vid svensk domstol för ett äktenskap som ingåtts utomlands?

    Hej, jag har bott i England i många år. Där är jag gift med en man sedan december 2017. Vi bor inte tillsammans sedan april 2019 p.g.av att han varit aggressiv mot mig, sagt fula ord osv. Har polisanmält honom flera gånger. Jag fick ett barn med honom augusti 2019. Min man är
    medborgare i Serbien, har inget uppehållstillstånd i England. Nu när jag ska flytta tillbaka till Sverige undrar om jag kan göra skilsmässa i Sverige på äktenskap som är gjort i England?  

    Rådgivarens svar

    2021-03-09

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Inledning: Internationell privaträtt/familjerätt

    När ett äktenskap med anknytning till flera länder uppstår måste man avgöra vilket lands domstol som är behörig att pröva frågor som rör äktenskapet, till exempel äktenskapsskillnad. Den behöriga domstolen pekas ut med hjälp av IP-rättsliga regler (internationell privaträtt). Genom IP-rätten kommer man alltså fram till vilket lands domstol som är behörig, till exempel var man kan ansöka om skilsmässa.

    Behörig domstol vid äktenskapsskillnad

    För att ta reda på vilken domstol som är behörig i fråga om äktenskapsmål måste man titta i en av EU:s alla förordningar, nämligen Bryssel II. Jag kommer i det följande kopiera vad som står i denna förordning (artikel 3) samt även kursivera de punkter som kan ge just dig en möjlighet att ansöka om skilsmässa vid svensk domstol.

    "Behörighet att ta upp frågor om äktenskapsskillnad ska tillkomma domstolarna i den medlemsstat

    1. inom vars territorium
       - makarna har hemvist, eller
           - makarna senast hade hemvist om en av dem fortfarande är bosatt där, eller
           - svaranden (dvs din make) har hemvist, eller
           - om ansökan är gemensam, någon av makarna har hemvist, eller
           - sökanden (dvs du) har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes, eller
           - sökanden har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst sex månader omedelbart innan ansökan gjordes och sökanden antingen är medborgare i den berörda medlemsstaten eller, när det gäller Förenade kungariket och Irland, har "domicil" där.
    2. i vilken båda makarna är medborgare eller, när det gäller Förenade kungariket och Irland, båda makarna har 'domicil'."

    Om något av dessa punkter är uppfyllda avseende Sverige så kan man alltså ansöka om skilsmässa vid svensk domstol. Det spelar då ingen roll att äktenskapet är ingått utomlands.

    Observera att ha "hemvist" och att vara "bosatt" i ett visst land inte är samma sak. Dessa är två olika kriterier. Vad dessa kriterier innebär mer exakt är emellertid något oklart. EU-domstolen brukar meddela domar i syfte att klargöra kriterier som följer av förordningar, men så har inte skett avseende de kriterier som är aktuella för denna fråga. Generellt sett kan dock följande sägas:

    • Hemvist: Detta kriterium brukar avse var den aktuella personen har stört anknytning till. Vid denna bedömning brukar familj, jobb, vänner, etc spela roll.
    • Bosatt: Platsen där man bor, dvs där man har sitt boende. Detta sammanfaller oftast med hemvisten, men kan alltså vara på annan plats.

    Vad gäller i ditt fall?

    Som du ser har jag kursiverat två punkter. Av de omständigheter jag känner till kan du alltså ansöka om skilsmässa vid svensk domstol i två situationer:

    1. Du som sökande har hemvist i Sverige samt har varit bosatt här i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes.
    2. Du som sökande har hemvist i Sverige samt har varit bosatt här i minst sex månader omedelbart innan ansökan gjordes samt är medborgare i Sverige.

    Jag förstår det som att du inte bor i Sverige för tillfället. När du flyttar hit och har bott här i antingen ett år eller sex månader (beroende på om du är svensk medborgare eller ej) så kan du ansöka om skilsmässa vid svensk domstol.

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Hos Familjens Jurist kan du läsa mer om internationell familjerätt samt även boka tid för juridisk rådgivning via telefon. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

     

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden