Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Kan man ändra bodelningsavtalet?

    Hej!
    Kan ett bodelningsavtal som skrevs och undertecknades av båda parter för ca 3 år sedan,
    ändras då vissa saker inte togs upp, vilket det skulle ha gjorts samt att andra privata saker har uppkommit som skulle tagits vid bodelningen.
    MVH
     

    Rådgivarens svar

    2017-07-13

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Jag tolkar din fråga som så att du undrar över ett bodelningsavtal efter äktenskapsskillnad (och alltså inte efter samboskap). Om detta är felaktigt är det bara att höra av dig igen!

    Reglerna om äktenskap och bodelning vid skilsmässa hittar du i äktenskapsbalken, (ÄktB). Jag tänkte börja med att allmänt redogöra för reglerna kring bodelning vid äktenskapsskillnad för att sen redovisa en bedömning i ditt specifika fall. 

    Bodelning vid äktenskapsskillnad

    Vid äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en bodelning. De tillgångar som kommer ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, se 10 kap. 1 § ÄktB. Utgångspunkten är att all egendom som tillhör en make är giftorättsgods om den inte är att se som enskild egendom, se 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan vara enskild genom t.ex. villkor vid gåva eller arv eller genom ett äktenskapsförord. Huvudregeln är sedan att en likadelning av giftorättsgodset sker mellan makarna. 

    Kan man ändra bodelningsavtalet?

    Enligt 9 kap. 5 § ÄktB ska bodelningen förrättas av makarna tillsammans och över detta ska det sedan upprättas en handling som ska skrivas under av bägge parter, det är detta som är bodelningsavtalet. 

    Om det är så att makarna inte kunnat komma överens om en bodelning som passar dem båda finns det en möjlighet att ta hjälp av en bodelningsförrättare, detta framgår av 17 kap. 1 § ÄktB. Om bodelningen sker med hjälp av en bodelningsförrättare och någon av makarna inte är nöjd med utfallet av bodelningen får den maken klandra bodelningen inom fyra veckor efter delgivningen genom att väcka talan mot den andra maken. Om klander inte sker inom den här bestämda tiden förlorar maken sin talan. Med andra ord går det inte att ändra bodelningsavtalet. Detta framgår av 17 kap. 8 § ÄktB.

    Om makarna istället på egen hand sinsemellan har upprättat ett bodelningsavtal som är giltigt (alltså som uppfyller kraven på skriftlighet och är undertecknat av båda makarna enligt 9 kap. 5 § ÄktB) blir det även här svårt att angripa. För att kunna ändra i det avtalet krävs i princip att någon av ogiltighetsgrunderna i 3 kap. avtalslagen (AvtL) blir tillämpliga. Exempelvis att avtalet slöts under tvång eller svek. Om inte så är fallet blir det svårt att gör något åt avtalet. Med detta sagt vill jag poängtera att detta alltså är fallet om endast en av makarna vill angripa bodelningsavtalet och göra ändringar. Om båda makarna är överens om detta är det naturligtvis inga problem, då får man dela upp egendom mellan sig hur man vill. 

    Sammanfattning

    Du skriver i din fråga att det har gått tre år sedan bodelningsavtalet upprättades och skrevs under av båda parter. Detta innebär att det har skett ett giltigt bodelningsavtal. Om det i ditt fall är så att endast en make vill göra ändringar så blir det därför svårt. Om hjälp togs från en bodelningsförrättare så har tiden för klander redan löpt ut sen lång tid tillbaka. Om avtalet upprättades genom en överenskommelse makarna sinsemellan så rör det sig även då om ett giltigt avtal som är svårt att angripa, om det inte föreligger någon ogiltighetsgrund som skulle kunna ogiltigförklara hela avtalet.  Om det är så att makarna är överens om att ändringar ska ske och en ny uppdelning av den glömda egendomen ska göras så är detta inget problem, det står dem då fritt att dela upp den egendomen hur de vill.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om inte är det bara att återkomma med dina ytterligare funderingar så ska jag göra mitt bästa för att svara på dem med. Om du vill ha praktisk hjälp så är du alltid varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister, det kan du göra här!

    Vänligen, 

    Emma Andersson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden