Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Jämkning vid bodelning enligt skevdelningsregeln

    Hej! Jag och min sambo gifte oss för 7 år sedan men har nu insett att vi nog inte är menade för varandra och ska skiljas. Jag undrar nu hur det går till med bodelningen, jag har hört talas om någon regel som gör att man inte behöver dela lika på allt man äger? Stämmer det? Kan vi göra så vid vår bodelning nu? Vore snällt om ni kunde förklara.

    Rådgivarens svar

    2017-07-04

    Hej och stort tack för din fråga! Här nedanför följer en redogörelse för rättsläget kring jämkning vid bodelning och en bedömning av din situation. 

    Bodelning 

    Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning ske mellan makarna. De tillgångar som kommer att ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, se 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). All egendom som tillhör en make är giftorättsgods om den inte är att anse som enskild egendom enligt några villkor eller avtal.

    Skevdelningsregeln

    Regeln du har hört talas om är förmodligen den så kallade skevdelningsregeln, du hittar den i 12:1ÄktB. Regeln innebär att man kan jämka resultatet av en bodelning till förmån för den make som har mest giftorättsgods. Det som ska beaktas vid bedömning om eventuell jämkning är äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållande och omständigheterna i övrigt. Bedömningen tar alltså sikte på om det är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken enligt 11 kap. ÄktB. 

    Rekommendation

    När det kommer till längden av äktenskapet har man i motiven till regeln nämnt 5 år som gräns mellan ett långvarigt och ett kortvarigt äktenskap. Ni har varit gifta i 7 år vilket därmed ses som ett långvarigt äktenskap. Skevdelningsregeln blir därför inte aktuell på den grunden. Vid långvariga äktenskap ses likadelning vid bodelningen som oskälig endast om det finns en betydande skillnad mellan makarnas nettoförmögenhet. Det framgår inte av din fråga om sådan skillnad föreligger och jag kan därför inte ta ställning till om skevdelningsregeln blir aktuell på den grunden. 

    Jag hoppas du fick svar på din fråga!

    Vänligen, 

    Emma Andersson

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden