Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Ingår katternas värde i bodelningen vid äktenskapsskillnad?

    Hejsan. 
    Jag undrar hur man gör med djur som är köpta av båda parterna under ett äktenskap, ingår köpesumman i bodelningen eller har den ena parten rätt att ta dom.        
    Det handlar om 2 sibiriska katter
    à  9000 st . Kvinnan säger att de inte ska räknas in eftersom det är djur. 
    Stämmer detta. Tycker det verkar konstigt i så fall .
    Tack på förhand .

    Rådgivarens svar

    2017-07-31

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Nedan följer en redogörelse om vad som gäller för katterna vid en bodelning mellan makar, samt en rekommendation till lösning.

    Katter är som huvudregel giftorättsgods
    Regler rörande bodelning vid äktenskapsskillnad återfinns i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Av ÄktB 7:1 framgår att makars egendom utgör giftorättsgods om egendomen inte är enskild egendom. Oavsett hur svårt det än kan vara för någon att relatera till djur som egendom, så utgör djur just egendom rent juridiskt. Det innebär alltså att katterna är giftorättsgods i den mån de inte är enskild egendom. Vad som utgör enskild egendom stadgas i ÄktB 7:2 och innefattar bland annat egendom som avskilts genom äktenskapsförord, villkorade gåvor och villkorade testamenten. Att katterna skulle utgöra enskild egendom verkar emellertid inte troligt eftersom katterna har köpts av makarna gemensamt under äktenskapet. Om katterna är giftorättsgods ska de alltså ingå i bodelningen, vilket framgår av ÄktB 10:1.

    Vilket värde har katterna?
    Om det är köpesumman vid köpet av katterna som ska delas kan jag tyvärr inte ge något bra svar på, men jag skulle nog säga att katternas värde har förändrats över tid. Lös egendom tappar generellt i värde och man brukar prata om såväl marknadsvärde, bruksvärde och affektionsvärde. Vid beräkning av marknadsvärdet är det oftast vad en sibirisk katt i likvärdig ålder och med likvärdig hälsa kostar vid tiden för makarnas separation som avgör. Ser man till bruksvärdet blir det istället summan av hur mycket det skulle kunna kosta den maken som avstår från egendomen att anskaffa likvärdig egendom. Beräkning av bruksvärdet brukar främst avse möbler och dylikt eftersom möbler har ett lågt andrahandsvärde men oftast högre anskaffningsvärde. Affektionsvärdet är det icke-ekonomiska värdet som människor sätter på ägodelar som har ett personligt och känslomässigt värde. Affektionsvärdet kan vara extremt svårt att omvandla till ekonomisk kompensation eftersom affektionsvärdet är ett subjektivt värde baserat på någons känslor. Egendomen kan helt enkelt vara ovärderlig för någon, även om den kanske saknar reellt värde rent ekonomiskt. Därför är det önskvärt att affektionsvärdet hålls utanför en bodelning.

    Rekommendation till lösning
    För enkelhetens skull rekommenderar jag att det är marknadsvärdet idag som ska användas som referens eftersom det är den mest tydliga referensen till ekonomisk kompensation. Det är alltså marknadsvärdet vid tiden för makarnas separation som ska ingå som giftorättsgods vid bodelningen. Annars är alternativet att makarna behåller en katt var.

    Om makarna har svårt att komma överens kan det vara bra att ta hjälp av en opartisk jurist som kan medla och hjälpa till med bodelningen. Önskar ni boka tid med någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist för detta ändamål kan ni göra det via vårt webbformulär som ni hittar HÄR.


    Jag hoppas du fick svar på din fråga.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden