Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Ingår försäkringsersättningen i bodelningen?

    Hej.jag kommer att få ersättning från löf ev moderna försäkringar, medicinsk skada av felbehandling. Kan min man göra anspråk på detta?
    Om, ?kan jag lägga in skilsmässa innan? För att förhindra detta?
     

    Rådgivarens svar

    2021-03-30

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i ditt fall.

    Ingår försäkringsersättningen i bodelningen?

    I samband med att makar skiljer sig ska en bodelning ske (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det som ska ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, varav dess sammantagna värde ska delas lika mellan makarna (10 kap. äktenskapsbalken). Huvudregeln är att all egendom som makarna har utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken för definition av enskild egendom). Det finns även viss typ av egendom som kan undantas bodelningen. Bl a får make från bodelningen undanta ersättning som denne har fått för personskada (10 kap. 2 a § äktenskapsbalken). Din försäkringsersättning räknas som sådan ersättning och du kan därför undanta den från bodelningen. På det sättet kan din man alltså inte göra anspråk på de pengarna vid en eventuell skilsmässa mellan er två.

    Familjens Jurist kan hjälpa er

    Om du känner att du behöver mer hjälp vad gäller er eventuella skilsmässa kan du vända dig till Familjens Jurist för hjälp med allt vad gäller det. Om du har några andra frågor kan du förstås också vända dig till oss på Fråga Juristen igen.

    Christina Jönsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden