Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur skiljer jag mig från en utländsk make?

    Jag gifte mig med en Turkisk man I Turkiet 2019. Han bor I Turkiet och jag I Sverige. Hi har ej bott tillsammans. Han är registrerad på skatteverket som gift med mig. Jag vill be ut skillsmässa. Han slutar att höra av sig.
    Hur får jag skillsmässa

    Rådgivarens svar

    2021-02-26

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Internationell privaträttslig reglering

    Huvudregeln är att äktenskap som ingåtts utomlands ska anses vara giltigt till formen och erkännas i Sverige, om de anses giltiga i det land där äktenskapet ingicks. (1 kap. 7 § Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap).

    Vid gränsöverskridande situationer behöver tre frågor besvaras: vilken domstol är behörig, vilket lands lag ska tillämpas och kommer domen eller beslutet att erkännas?

    Behörig domstol i ditt fall

    Under förutsättning att ni aldrig bott tillsammans och att du ensam skickar in en ansökan om äktenskapsskillnad blir svensk domstol behörig. Antingen om du bott här i ett år innan ansökan skickas in, eller om du bott här i 6 månader och har svenskt medborgarskap. (Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/200, artikel 3 punkt 1a strecksats 5-6)  

    Tillämplig lag i ditt fall 

    Huvudregeln är att mål om äktenskapsskillnad i svensk domstol ska avgöras med hjälp av svensk lag. (3 kap. 4 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap)

    Erkännande av dom i ditt fall

    Eftersom domen kommer att meddelas i Sverige kommer den också att gälla här. (Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/200,  artikel 21 punkt 1) Däremot kan jag inte svara på om Turkiet kommer att erkänna den svenska domen, eftersom de inte är med i EU blir det istället en fråga som avgörs enligt turkisk rätt. 

    Vad gäller i din situation? 

    Du kan ansöka om äktenskapsskillnad vid svensk domstol. Om det beviljas kommer du enligt svensk rätt inte längre vara gift. Det är lite oklart huruvida du kommer anses vara gift enligt turkisk rätt, eftersom det beror på om de erkänner den svenska domen. Om din man helt upphört att svara när du kontaktar honom kommer du att få ansöka enskilt om skilsmässa. 

    Rekommendation

    För att ansöka om äktenskapsskillnad behöver du fylla i en blankett och skicka in den till tingsrätten du tillhör. Du kan läsa mer på Sveriges Domstolars hemsida. Om du vill ha personlig rådgivning och praktisk hjälp att kontakt domstolen och inleda processen rekommenderar jag dig att kontakta en av Familjens Jurists kunniga jurister för att få hjälp

    Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

    Nathalie Ottosson
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden