Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur säkerställer jag att jag får hela bostaden vid en eventuell separation med min sambo?

    Hej,

    Jag ska flytta in i en bostadsrätt med min sambo, det är jag som köper den och äger den till fullo. Vad för typ av avtal är det som behöver skrivas för att jag vid en eventuell separation med min sambo fortsatt äger den till fullo och slipper betala ut något?

    Rådgivarens svar

    2021-02-07

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Bodelning vid separation för sambor

    När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av parterna begär detta8 § sambolagen. Det är således inte ett måste att göra en bodelning om ingen av parterna vill detta. 

    I bodelningen ingår samboegendom. Som samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Här är det inte alltså avgörande vem som äger bostaden eller bohaget, utan när och till vilket syfte det anskaffats. 

    Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, 7 § sambolagen

    Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde, 13 § sambolagen. Egendomen ska delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Den sambon som har bäst behov av bostaden eller bohaget har rätt att erhålla denna, 16 § sambolagen. Den sambon som inte får bostad eller bohag på sin lott har rätt till ersättning från den andra sambon, 17 § sambolagen

    Samboavtal

    Sambor eller blivande sambor kan avtala om att en bodelningen inte ska ske vid eventuell separation eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, 9 § sambolagen

    Samboavtalet måste vara skriftligt och undertecknas av båda. Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. 9 § sambolagen. 

    Tillämpning 

    Om ni anskaffar bostaden för er gemensam bruk är den samboegendom och ska som huvudregel ingå i en bodelning. Bodelning är som framgår inte ett måste men om någon av parterna begär detta måste en bodelning ske. 

    Du och din sambo kan skriva ett samboavtal. Där kan ni avtala om att en bodelning inte ska ske eller att t.ex. bostaden inte ska ingå i en bodelning. Detta avtal måste vara skriftligt och undertecknas av er båda. 

    Hoppas du fick svar på din fråga! Om du och din sambo behöver juridisk hjälp med att skriva ett korrekt samboavtal kan jag rekommendera Familjens Jurist. Här kan ni enkelt boka ett online- eller telefonmöte med en jurist. Ni kan också upprätta ett samboavtal enkelt online.

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden