Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur överlåta del av lånet och huset till min partner?

    Hej, mina förr detta och jag står på skulderna i huset! Men jag äger huset till 100%. Jag har en ny partner i livet och vi fundera på att han ska ta över huset med mig fullt ut. Min förre detta är med på detta. Är det bara till att gå till banken och skriva över halva lånet och huset?

    Rådgivarens svar

    2021-01-25

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för rättsläget och vad som gäller i ditt fall.

    Övertagande av lånet

    Det finns ingen särskild lagregel vad gäller övertagande av lån. Det är långivaren, d v s banken som själva bestämmer om din nya partner ska få ta över lånet eller inte. Detta för att banken ska ges möjlighet att göra en bedömning av din nya partners ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka lånet.

    Övertagande av huset

    Jag tolkar det som att du vill överlåta en del av huset som du äger till din nya partner. Det enklaste sättet att göra detta på är genom att upprätta ett gåvobrev. Regler om gåva av fastighet hittar vi i 4 kap. jordabalken. De krav som ställs på gåvobrevet för att det ska vara giltigt är att det ska vara skriftligt, innehålla gåvogivarens och gåvotagarens (alltså sin och din nya partners) underskrifter, att det anges hur stor del av fastigheten som överlåts samt en förklaring av gåvogivaren om att delen av fastigheten överlåtes till gåvotagaren. Gåvotagaren behöver även ansöka om lagfart på fastigheten. Detta ska ske inom tre månader från det att gåvobrevet upprättades (20 kap. 2 § jordabalken). Det är till Lantmäteriet som ni ansöker om lagfart, ni kan läsa mer om hur det går till på deras hemsida. Viktigt att tänka på är dock att för att få lagfart krävs det att underskriften av gåvobrevet har bevittnats av två vittnen (20 kap. 7 § p. 1, 20 kap. 8 § jordabalken).

    Familjens Jurist kan hjälpa er

    Vid upprättande av gåvobrevet kan ni ta hjälp av Familjens Jurist. Antingen genom att få hjälp av en av deras jurister eller genom att använda er av deras onlinetjänst. Har ni några andra frågor kan ni även höra av er till oss på Fråga Juristen igen!

    Christina Jönsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden