Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur hanteras skulder vid skilsmässa?

    Skillsmässa. Jag har skulder utöver vårt huslån. Blir det så att han får ta del av de skulder också? Lägger vi ihop våra skulder som vi har och delar på det? Eller hur fungerar det?

    Rådgivarens svar

    2021-03-31

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för relevanta regler följt av en rekommendation. Regler som blir relevanta vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB)

    Varje make svarar för sina skulder
    Jag vill börja med att ta upp 1 kap. 3 § ÄktB som klargör att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Med det sagt så spelar makarnas skulder och tillgångar ändå en roll i den bodelning som enligt 9 kap. 1 § ÄktB ska ske när ett äktenskap upplöses. 

    Bodelning
    I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB) vilket är sådan egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen beräknas makarnas andelar i boet, därefter räknar man bort så mycket från vardera makes egendom att det täcker den makens skulder, och det som är kvar därefter lägga ihop och värdet ska delas lika mellan makarna, se 11 kap. 1-3 §§ ÄktB. Giftorättsgodset fördelas sedan på lotter utifrån de andelar som beräknats för makarna, detta enligt 11 kap. 7 § ÄktB

    Närmare om skulderna
    Här kommer ett exempel på hur skulderna hanteras i bodelningen. Gällande skulderna framgår av 11 kap. 2 § ÄktB att fordringar mot make som är förenad med särskild förmånsrätt i makens enskilda egendom ska täckas av giftorättsgodset endast i den mån den inte täcks av makens enskilda egendom. I exemplet nedan har jag dock utgått ifrån att skulderna är sådana som ska täckas av giftorättsgodset för att det ska bli tydligare.

    Exempel 
    Make A har giftorättsgods till ett värde av 200 000 kr och skulder på att 100 000 kr. Efter att ha räknat bort skulderna finns giftorättsgods till ett värde av cirka 100 000 kr kvar. 

    Make B har giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr och skulder på 200 000 kr. Efter att ha räknat bort skulderna finns giftorättsgods till ett värde av 300 000 kr kvar. 

    Det som är kvar av giftorättsgodset efter att makarnas skulder räknats av läggs ihop och värdet av det ska delas lika mellan makarna. I det här fallet blir det giftorättsgods till ett värde av 400 000 kr kvar efter att skulderna räknats bort (100 000 från A + 300 000 från B). När värdet delas lika mellan makarna blir det alltså 200 000 kr till varje make (400 000/2 = 200 000). Det är denna giftorättsandel som ligger till grund för när giftorättsgodset ska fördelas på lotter.

    Rekommendation 
    Sammanfattningsvis så hanteras skulder på så sätt att de räknas bort från makarnas giftorättsgods innan hälftendelningen i den bodelning som ska ske när ett äktenskap upplöses. Ovan har jag beskrivit reglerna i ÄktB, men för att få ett mer exakt svar på hur det blir i just er situation skulle jag tipsa om att ta kontakt med en jurist som kan se över er situation med de specifika skulderna mer noggrant. Jag kan rekommendera att ta kontakt med Familjens jurist som är erfarna och kunniga inom frågor som rör skilsmässa och bodelning. Det går att boka en tid för möte på deras hemsida. 

    Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.


     

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden