Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur hanteras en försäljning som sker efter ansökan om skilsmässa, men före bodelning?

    Min exfru som stod som ensam ägare av vårt hus, giftorättsgods vägrar att betala ut min del av vinsten om jag inte löser en husvagnskredit som hon står för.
    Kan hon göra så?
    Dessutom har hon tagit en del av vinsten och investerat i en bostadsrätt, utan att meddela mig om det.
    Har hon rätt att själv ta ut del av vinsten men förvägra mig?
    Det är väl ändå våra pengar gemensamt innan vi har bodelat?

    Rådgivarens svar

    2021-01-21

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Makars egendom

    Frågor rörande makars egendom, skilsmässa, bodelning mm. regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 1 kap. 3 § ÄktB svarar varje make själv för sina tillgångar och skulder. Det innebär t.ex. att ena maken inte har någon rätt till inkomster från försäljning av den andra makens egendom. Äktenskapet innebär heller inte någon skyldighet att betala sin makes skulder.

    Bodelning

    När äktenskapets upplöses sker i princip alltid en bodelning. Bodelning innebär kortfattat att en likadelning av giftorättsgodset ska göras. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Viss egendom som utgör giftorättsgods får dock undantas, såsom kläder och annat för personligt bruk, presenter samt viss egendom av speciell natur (t.ex. försäkringsersättning och immaterialrätter).

    Bodelningen innebär alltså, för den make som har minst giftorättsgods, ett anspråk på så mycket av den andres giftorättsgods att en likafördelning uppnås. Delningen ger inte rätt till någon specifik egendom. Det är i stort sett upp till den make som har mest giftorättsgods att bestämma vad denne vill överlämna till den make som har minst, så länge inte egendomen i fråga är uppenbart olämplig, 11 kap. 9 § ÄktB.

    Händelser mellan skilsmässa och bodelning

    Tidpunkten för bestämmande av vad som ska tas med i bodelningen är dagen för ansökan om skilsmässa, 9 kap. 2 § ÄktB. Detta brukar kallas ”den kritiska tidpunkten”. Det innebär att allt giftorättsgods som finns i boet den dagen ska tas med i bodelningen. Tillgångar som tillkommer efter detta datum ska inte vara med i bodelningen.

    Från den kritiska tidpunkten fram till dagen då bodelningen sker har bägge makar redovisningsplikt, 9 kap. 3 § ÄktB. Det innebär att makarna ska kunna visa på vilket sätt deras egendom påverkats, t.ex. för att något sålts, getts bort eller bytts ut. Kvitton eller andra verifikationer ska visas upp för att styrka dessa transaktioner.

    Om ena maken säljer egendom som utgör giftorättsgods under perioden som redovisningsskyldigheten råder och införskaffar ny egendom för pengarna så blir effekten att den nya egendomen inte ska ingå i bodelning (eftersom den tillkommit efter den kritiska tidpunkten). En minskning av den makens giftorättsgods har dock skett. Detta tas då upp som en redovisningsfordran motsvarande värdet av den sålda egendomen i bodelningen. Man låtsas alltså i praktiken som om egendomen fortfarande finns kvar i boet.

    Rekommendation

    Som jag förstår din fråga så ägde din fru hela huset ensam och att husvagnskrediten var helt hennes egen. Eftersom varje make själv svarar för sina tillgångar och skulder är det enbart hon som har rätt till inkomsten från försäljningen av huset. En bodelning ger som jag beskrivit inte någon rätt till specifik egendom utan enbart en rätt till likadelning av erat sammanlagda giftorättsgods. Att varje make ensam svarar även för sina skulder innebär därmed att hon inte har någon rätt att kräva att du betalar hennes husvagnskredit.

    Om jag tolkat din fråga rätt så hade ni redan ansökt om skilsmässa när försäljningen av huset skedde. Det innebär att försäljningen skedde under den period då redovisningsplikten råder. Eftersom bostadsrätten införskaffades efter den kritiska tidpunkten så ska den inte ingå i bodelningen. Minskningen av hennes giftorättsgods som skedde när hon använde pengarna från husförsäljningen för att köpa bostadsrätten innebär dock att en sådan redovisningsfordran som jag nämnt ovan har uppstått, motsvarande värdet av de pengar som gått till bostadsrättsköpet. Värdet av hennes tillgångar är alltså fortfarande detsamma när ni sedan beräknar era tillgångar vid bodelningen.

    Hoppas du fick svar på din fråga! Om du känner att du vill ha vidare hjälp med bodelningen kan jag rekommendera dig att vända dig till Familjens jurists experter på bodelning.

    Tobias Bengtsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden