Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur får man exet att avflytta?

    Hej. Min dotter äger en bostadsrätt, hon har lånat ut den till sin tidigare pojkvän eftersom hon arbetar på annan ort. Hon är fortfarande skriven på adressen men bor just nu hos oss (föräldrar) Det finns inget skrivet mellan dem. Nu vill hon åter bo i sin lägenhet men hur ska hon göra för att smidigast få honom att flytta?

    Rådgivarens svar

    2021-02-06

    Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

    Jag förstår det som att du undrar hur din dotter kan få sitt ex att flytta från bostaden och att hon själv flyttar in där igen. Det framgår inte av din fråga om de var sambor innan hon flyttade till annan ort för arbete, i mitt svar kommer jag att anta att de var sambor. Det framgår att inget finns skrivet mellan dem och jag utgår därför från att något samboavtal eller skrivet hyresavtal inte finns. Det framgår inte heller om bostaden är hennes enskilda egendom eller deras gemensamma samboegendom så jag går därför igenom båda situationerna.

    Inledningsvis kommer jag gå igenom vad som gäller generellt, för att sedan kommentera er situation och därefter avsluta med en rekommendation om hur ni kan gå vidare.

    Sambolagen
    När två personer i en parrelation flyttar ihop och har ett gemensamt hushåll räknas de som sambor och sambolagen blir tillämplig. Vem som har rätt till bostaden när samboförhållandet upphör beror på om bostaden räknas som samboegendom eller inte. Bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning räknas som samboegendom enligt 3 § sambolagen, oavsett vem som betalat för egendomen. Samboegendomen ska vid samboförhållandes upphörande fördelas lika mellan samborna genom bodelning enligt 8 § sambolagen. En bodelning kan begäras av båda eller ena sambon men måste begäras inom 1 år från det då samboförhållandet tog slut. Är bostaden inte förvärvad för gemensam användning, exempelvis innan förhållandet uppstod eller för att en av samborna skulle bo där själv utan den andre, räknas den inte som samboegendom och ingår då alltså inte i bodelningen.

    Sambolagens övertaganderätt
    16 § sambolagen finns en övertaganderätt för bostad som är samboegendom som innebär att den sambo som behöver den gemensamma bostaden bäst har rätt till den.

    22 § sambolagen finns ännu en övertaganderätt för bostad som inte är samboegendom som säger att den sambo som behöver bostaden bäst har rätt att överta bostaden mot att den övertagande sambon ersätter den andra sambons bostadens värde. Om det inte finns några barn i samboförhållandet gäller dock 22 § sambolagen endast vid synnerliga skäl. Sådana skäl kan exempelvis vara ålder, handikapp, hälsa och möjlighet till att erhålla en bostad på annat sätt.

    Hyresgäst
    Du nämner att det inte finns något skriftligt avtal mellan din dotter och hennes ex. Hyresavtal ska som regel vara skriftliga om hyresvärden eller hyresgästen begär det, men om man inte skrivit ned något så gäller ett muntligt avtal ändå enligt 12 kap 2 § jordabalken

    Då din dotter äger sin lägenhet och den inte hyrs ut i näringsverksamhet är lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. Enligt 3 § lagen om uthyrning av egen bostad har hyresvärden en uppsägningstid på 3 månader och hyresgästen 1 månad om inte annat som är förmånligare för hyresgästen har avtalats.

    Din situation
    Av frågan framgår att din dotter lånat ut sin egen lägenhet varför jag antar att något hyresförhållande inte föreligger. 

    Sambolagen kan som ovan visat göra att din dotters ex har rätt till lägenheten trots att hen inte äger den. Om bostaden är samboegendom kan övertaganderätten i 16 § sambolagen bli tillämplig. Om din dotter vill ta över bostaden och att hennes ex ska flytta måste hon alltså visa att hon har bättre rätt till bostaden än exet om de inte kan komma överens om att bostaden ska tillfalla henne.

    Om din dotter istället förvärvat bostaden för enskilt bruk och inte för gemensam användning, är bostaden inte samboegendom. Övertaganderätten i 22 § sambolagen blir antagligen inte tillämplig det fallet då det, vad jag vet, inte finns barn i bilden eller andra skäl som talar för att din dotters ex skulle ha bättre rätt till bostaden. Bostaden tillfaller då den som från början förvärvat den för enskilt bruk.

    Hur kan man få exet att flytta?
    Om din dotter och exet räknats som sambo kan någon av dem begära en bodelningsförrättare vid en tingsrätt. Bodelningsförrättaren gör då en bodelning. Om bostaden tillfaller din dotter har hon ensamrätt till den och exet måste flytta.

    Vägrar exet att flytta även efter bodelningen kan din dotter begära bodelningsförrättarens beslut verkställs. Det gör man genom att ansöka om vanlig handräckning enligt 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Genom vanlig handräckning får exet ett åläggande att flytta från bostaden, detta kallas för avhysning. Avhysning kan verkställas av Kronofogden efter ansökan på Kronofogdens hemsida.

    Att ansöka om avhysning kostar 300kr och verkställande kostar 600kr, även andra kostnader kan tillkomma. Dessa kostnader kan man ansöka om ersättning för och Kronofogden försöker alltid att ta ut kostanden av den som beslutet gäller men om inte hen kan betala får man själv betala.

    Hemfridsbrott
    Om din dotter och hennes ex inte varit sambos och något muntligt hyresavtal inte föreligger har din dotters ex ingen rätt att kvarstanna i lägenheten. Gör hen ändå det kan hen göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap 6 § brottsbalken då hen olovligen kvarstannar i någon annans bostad utan tillåtelse. 

    Rekommendation
    Min rekommendation är i första hand att försöka tala med exet och få hen att självmant flytta, det är givetvis den smidigaste lösningen. Kanske kan upplysning om att hen, om hen vägrar flytta, kan få betala för en eventuell avhysning verka motiverande.

    I andra hand rekommenderar jag att din dotter, om hon och exet är att räkna som tidigare sambos, att ansöka om bodelningsförrättare vid en tingsrätt alternativt att hon kontaktar en jurist för vidare rådgivning i sitt ärende.

    Om din dotters ex begår hemfridsbrott innebär att det att din dotter kan vända sig till polisen för hjälp men jag rekommenderar som sagt att försöka tala personen tillrätta i första hand. Om det mot förmodan skulle bli aktuellt med polishjälp kan man enligt polisens hemsida ringa 11414 för att komma i kontakt med polisen för att fråga om råd.

    Om du skulle vilja prata med en jurist kan du boka en telefontid hos Familjens jurist, de kan även hjälpa till med bodelning om en sådan blir aktuell. 

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor och tveka inte att kontakta Fråga Juristen igen om du har andra frågor.

    Sofia Hjälmvall
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden