Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Hur detaljerat behöver ett bodelningsavtal vara?

    Hej,
    Räcker det att man skriver som nedan exempel för att ett bodelningsavtal ska vara juridiskt korrekt och inga frågetecken ska kunna dyka upp i efterhand, eller måste man göra det detaljerat och skriva upp allt som hus, stuga, saker i hemmet, garaget, båtar, bilar, pengar på konton mm mm
    Bodelningsavtal
    Båda parter har bodelat och är överens.
    Undertecknat av: Namn....och Namn...

    Rådgivarens svar

    2021-02-04

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse av vad som gäller i din situation.

    För den aktuella frågan är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig.

    Bodelning

    När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning. Detta behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag, 9 kap 1 § ÄktB. Om en bodelning ska göras ska den upprättas av båda makarna tillsammans. Bodelningen görs genom att en skriftlig handling upprättas som båda makarna skriver under, 9 kap 5 § ÄktB.

    Generellt sätt så gäller att makarna har avtalsfrihet. Man kan alltså avtala om det man vill i bodelningsavtalet. Lagen innehåller inga särskilda krav på innehållet i bodelningsavtalet, förutom att det ska upprättas skriftligen och undertecknas. Syftet med avtalet är att man ska kunna utläsa att ett skifte har skett. I ett rättsfall bedömde domstolen att ett giltigt bodelningsavtal hade upprättats trots att dokumentet inte hade betecknats som bodelningsavtal, och parterna i princip bara hade skrivit att de var överens om hur tillgångarna skulle fördelas. De hade i övrigt inte specificerat hur egendomen fördelades. Domstolen angav dock att av praktiska skäl borde det framgå i ett bodelningsavtal hur makarnas viktigaste tillgångar och skulder har fördelats mellan dem.

    Bodelningsavtalet kan registreras hos Skatteverket, men det är inget krav på detta.

    Din situation

    Du undrar om ni måste specificera egendomen i bodelningsavtalet eller om det räcker att skriva att ni är överens, och sedan underteckna avtalet. Som ovan redogjorts för finns det inget krav i lagen om att man måste specificera hur egendomen har fördelats, och detta har bekräftats i praxis. I det angivna rättsfallet framgår det dock att det ändå kan vara bra att skriva hur egendomen fördelats. Generellt sätt är det klokt att vara så specifik som möjligt i ett avtal, för att på så vis förhindra att tolkningsproblem uppstår om det skulle bli en tvist längre fram. Ni skulle därför kunna skriva lite mer detaljerat avseende t.ex. hur de största tillgångarna och skulderna har fördelats.

    Om ni vill ha hjälp med utformningen av bodelningsavtalet kan jag varmt rekommendera Familjens Jurist som har stor erfarenhet vad gäller bodelning.  

    Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden