Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Gåva av giftorättsgods

    Hej! Jag och min man ska skilja oss. Jag har varit hemma med barnen stor del av äktenskapet och han har arbetat och därmed stått för den ekonomiska biten. Det har nu kommit fram att han har gett bort stora tillgångar det senaste året av giftorättsgodset för att jag inte ska få ta del av ”hans” pengar. Finns det någonting jag kan göra?

    Rådgivarens svar

    2017-07-07

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation.

    Vad gäller enligt lagen
    Din fråga rör gåva av giftorättsgods och regleras i äktenskapsbalken, se här.
    Den så kallad vederlagsregeln i 11:4 ÄktB försäkrar att en skadelidande make får ersättning när den andre makens förfoganden inför en närstående äktenskapsskillnad är illojala. Syftet är att rätta till effekten av illojala transaktioner som en make gör under tiden före upplösningen av äktenskapet i syfte att minska det giftorättsgods som den andra maken ska få del i.

    Man rättar till effekten av en sådan illojal transaktion genom att den andra makens del vid bodelningen beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset hade ingått i den makens giftorättsgods som genomfört de illojala transaktionerna. Den sistnämnda makens giftorättsgods minskar i motsvarande mån.

    Tre villkor måste vara uppfyllda för att den skadelidande maken ska ha rätt till vederlag.

    • Gåvan har gjorts utan samtycke från den andra maken
    • Inom tre år från äktenskapsskillnaden
    • Det rör sig inte om en gåva i obetydlig omfattning, giftorättsgodset ska ha minskat med 10 %.

    Tillämpning i din situation
    Av din fråga verkar det som att gåvorna har skett utan ditt samtycke. Då det rör sig om transaktioner det senaste året är det inom tre års gränsen. De två första villkoren för vederlag är såldes uppfyllda. Det måste även vara minst 10 % av giftorättsgodset som har minskat men då det verkar vara stora tillgångar som getts bort kan du ha framgång med även detta villkor.

    Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterliga funderingar är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Familjens Jurist.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden