Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Går det att rikta anspråk på gemensamma tillhörigheter vid sambors boutredning?

    Hej, min särbo/sambo sedan knappt 2,5 år avled i hemmet.
    Under vårt förhållande kom mannens 2 döttrar inte en enda gång på besök eller tog telefonkontakt.
    Mannens och mitt liv tillsammans dokumenterades på iPad och iPhone som stod i min sambos namn. Ett gemensamt ATG- konto fanns också i hans namn, men bankutskrifter på mina inbetalningar till hans bankkonto finns utdragna.

    Min fråga : kan jag göra några anspråk på dessa våra gemensamma tillhörigheter vid boutredning?
     

    Rådgivarens svar

    2017-12-24

     

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Vad gäller?
    När någon avlider upphör samboförhållandet och det sker en bodelning om den efterlevande sambon begär det. Det som vid en bodelning tillfaller den efterlevande sambon undantas från eventuella arvtagare. Samboegendom är enligt 3 § Sambolagen (SamboL) sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det som anses vara bohag är t ex möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre (6 § SamboL). Inre lösöre avser t ex TV-apparater, Ipads och annan elektronisk utrustning som är avsett för det gemensamma hemmet. Utöver bostad och bohag finns inget mer som ingår i bodelningen. Gemensamma konton och liknande ingår således inte i bodelningen. Den egendomen ska delas upp enligt sambornas äganderätt, vilket betyder att vardera sambo behåller vad den själv äger.

    En bodelning går till så att man lägger ihop värdet på samboegendomen och sedan ska skulderna för dessa egendomar täckas. Det som blir över delas sedan på hälften och tilldelas respektive sambo.

    Slutsats
    Ditt och Claes gemensamma ATG-konto kommer inte ingå i bodelning. Du kan göra anspråk på pengarna eftersom det är dina.

    Ipaden kommer ingå i bodelningen eftersom den räknas som bohag enligt 6 § SamboL. Jag antar att Ipaden var avsedd för det gemensamma hemmet eftersom era liv dokumenterades på den. Efter bodelning borde du kunna göra anspråk på denna eftersom den har ett sentimentalt värde för dig. Du måste dock tänka på att du inte kommer få egendom till ett högre värde än vad som tillföll dig vid bodelningen. Den andra hälften ska nämligen tilldelas Claes dödsbo.

    Hoppas du fick svar på din fråga. Behöver du vidare hjälp eller om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen så hjälper vi dig vidare. Är det något annat du behöver hjälp med kan du enkelt boka tid hos våra erfarna jurister på Familjens jurist https://juridiktillalla.se/vara-tjanster

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden