Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Frågor inför äktenskapsskillnad

    Hej, jag är portugisisk medborgare, gift med en svensk och bosatt i här sedan 1984. Har två vuxna barn.
    Nu funderar vi på att gå skilda vägar. I princip finns inte en tredje part i detta beslut. Bara att vi inte har haft det bra sedan flera år tillbaka. Allt vi har äger vi tillsammans: bland andra, ett hus i Lund och två mindre lägenheter i Lissabon, lite fonder och diverse prylar (i 33 års samlar man på mycket...).
    Mina frågor:
    a) Om vi kommer överens om skilsmässan och bodelningen, kan han få huset i Lund och jag de två lägenheter i Lissabon? Det kan hända att huset i Lund är värd mer än de två i Lissabon, vet inte säkert ännu.
    b) Huset i Lund är mycket större, har trädgård och är full med saker som vi har köpt under alla år. Jag kan inte ta med mig nästa ingenting till Lissabon, så det innebar att han måste kompensera mig... men om han inte har råd till det, hur gör vi? Han är 72 och kommer inte att få lån och jag vill inte heller "straffa" honom, men vill inte heller vara den som förlorar mest, jag har en liten pension och är medveten om att vår ekonomin kommer kanske att förvärras.
    c) I princip vill han inte sälja huset här, vill bo kvar. Vad händer om vi bestämmer oss för att fortsätta att äga allt tillsammans efter skilsmässan? Kan det bli problem?
    d) I fall vi gör bodelningen och han får huset, eftersom jag är mantalsskriven i Sverige, skulle jag kunna ha kvar samma adress i Sverige eller måste ha en annan?
    e) Kommer vi att betala mycket mer i skatt om vi går skilda vägar?
    f) Eller mindre om vi skiljer oss men ändå fortsätter att ha gemensamma egendom?
    g) vad är skillnaden mellan "separation" och skilsmässan?
    Ursäkta så många frågor. Vore tacksamma om ni kunde hjälpa mig.
    Mvh

    Rådgivarens svar

    2017-07-21

    Hej! Stort tack att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med dina juridiska frågeställningar.

    Inledning

    Det är flera olika frågor du har valt att ställa och jag ska försöka strukturera upp svaret så gott som möjligt. Till att börja med kan jag besvara din sista fråga och då berätta att separation sker när två sambos flyttar isär. Alltså personer som inte är gifta men lever tillsammans separerar när förhållandet tar slut medans ett gift par hamnar i en skilsmässa. För dig blir endast regelverket kring skilsmässa aktuellt då du är gift.

    Bodelning

    När ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad ska som huvudregel allt giftorättsgods delas lika mellan makarna. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken (ÄB).

    Det är dock inget krav på att vardera make ska få 50 % av giftorättsgodset. En kan exempelvis upprätta ett äktenskapsförord under äktenskapet där det framgår vem som ska få vad vid en skilsmässa enligt 7 kap 3 § ÄB. Reglerna kring bodelning finns främst till för att lösa situationer där makarna inte kommer överens.

    Det är en knepig situation du sitter i när du inte vill straffa din nuvarande man men samtidigt inte vill gå förlorande ur skilsmässan. De alternativ du har är att endera kräva hälften av giftorättsgodset eller att komma överens med din make vem som får vad.

    Samägande

    Enligt lagen om samäganderätt kan ni efter er skilsmässa fortfarande äga era saker tillsammans. Om ni äger det tillsammans så måste ni alltid ta beslut om sakerna tillsammans. Om ni exempelvis väljer att äga huset tillsammans så kan inte en av parterna ensam besluta att sälja huset utan ni måste vara överens utan det krävs samtycke för varje förfogande. Ni behöver inte heller äga lika mycket av varje sak utan ni kan i samägandeavtalet ge dig 30 % av huset och din make 70 %. Tänk dock på att upprätta avtalet skriftligt om det i framtiden skulle uppstå problem. För det kan uppstå problem om ni i framtiden inte längre kommer överens om förvaltningen av egendomen. Men om ni är överens under hela perioden som samägandet existerar bör det inte uppstå några problem. Det hela beror på er som personer.

    Folkbokföring

    Numera finns inte mantalsskrivning längre utom benämns istället som folkbokföring. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Om du väljer att flytta till Portugal så ska du alltså vara folkbokförd där. Om du fortfarande vill ha en adress i Sverige så kan du få din eventuella post skickade till din nuvarande adress om din nuvarande make går med på det. Du ska däremot inte vara skriven på den adressen om du inte längre bor där.

    Skattekonsekvenser

    När skatten ska beräknas spelar det ingen roll om du är gift eller inte vilket betyder att i grund och botten påverkas inte era eventuella skattekostnader av att ni skiljer er. Eventuell vinst som ska skattas på när ena maken säljer en fastighet som den blivit tilldelad i en bodelning blir maken kompenserad för redan i bodelningen. Det här innebär i ert fall att om din make tar över er bostad har du inte rätt till halva marknadsvärdet utan du får dra bort skatten på vinsten och det värde som då återstår ska din make ge dig.

    Det kan även vara relevant att tillägga att om du väljer att flytta till Portugal är det deras skatteregler som ska tillämpas när du bor där. Så jag vet inte hur skatten kommer bli för dig i framtiden då jag inte vet hur den portugisiska lagstiftningen ser ut. Men i grunden påverkas inte er skatt om ni är gifta eller inte.

    Sammanfattning

    Jag kan tyvärr inte ge dig något direkt svar på hur du ska lösa alla dina frågor. Jag har försökt redogöra för hur det fungerar och visa vilka alternativ du har. Om ni är överens om vem som ska få vad kan ni avtala om det redan idag genom ett äktenskapsförord. Ni kan annars bara komma överens om det under själva bodelningen. Det kan dock vara skönt att ha allting klart innan bodelningen så det inte uppstår några komplikationer när bodelningen redan är igång.

    Om ni sedan vill äga allting tillsammans eller att du får en viss del av huset som kompensation rekommenderar jag er att upprätta ett samboavtal. Om ni äger saker tillsammans kan det i framtiden uppstå tvister och det kan därför vara bra om ni upprättar avtalet med hjälp av en jurist så det är klart vad som gäller i ert avtal.

    den här hemsidan kan ni beställa olika avtal till fast pris. Det går även att få paketpris med två avtal plus konsultation av en jurist till ett förmånligare fast pris.

    Hoppas det här svaret var till din hjälp och om det är något mer du undrar över är du välkommen att skriva till oss igen.

    Med vänliga hälsningar

    Gabriel

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden