Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Fråga om bodelning och ansvar över barn i samboförhållande

    Hej. Har ett stort problem .
    Jag och ex sambon ska separera vi har två gemensamma barn har bott ihop i 5år och han äger huset.
    Det vart bråk i fredags då han har ett alkoholmissbruk. Han bröt strömmen i huset och praktiskt taget vart jag och barnen tvungna att lämna hemmet och bosätta oss hos min syster .
    Djuren hemma kunde jag ej ta med pga att hon själv har djur . Han bryr sig ej om djuren hemma. Han vägrar betala något för barnen dels vägrar ta ansvar över dom vilket har varit under längre tid.
    Jag pendlar nu 18 mil totalt för att lämna barnen på skola å mata djuren osv.
    Jag har ej hittat annat boende på så kort tid och kan inte fortsätta att pendla det tär på min ekonomi så illa att jag har behövt tagit kredit för att har råd till bensin och mat.
    Vad ska jag göra

    Rådgivarens svar

    2017-10-30

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation.

    Din fråga rör samboförhållande och regleras i sambolagen (SamboL), se här.

    Bodelning
    När ett samboförhållande upplöses blir sambolagens regler avseende bodelning tillämpliga. När det gäller sambor är inte bodelning obligatoriskt utan görs endast enligt 8 § 1 st. SamboL om en sambo begär det. En begäran om bodelning ska läggas fram inom ett år från det att samboförhållandet upphörde enligt 8 § 2st. SamboL. Ett samboförhållande upphör när parterna flyttar isär.

    Vid bodelning är det samboegendomen som ska delas lika. Samboegendom är enligt 8 och 3 §§ SamboL bostad och bohag. Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. För att en bostad ska räknas som samboegendom krävs det att två saker är uppfyllda. För det första ska bostaden utgöra sambornas gemensamma bostad och användas som ett gemensamt hem, 5 § SamboL. För det andra ska bostaden ha förvärvats för sambornas gemensamma användning, 3 § SamboL. Om dessa krav är uppfyllda i ert fall ska huset anses som samboegendom.

    Vårdnad
    Av omständigheterna i frågan framgår det att ex-sambon vägrar ta ansvar för barnen. Nedan följer därför en kort redogörelse för det fall att det skulle leda till en tvist om vårdnad eller boende. När det gäller frågor om barns vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa enligt 6:2a föräldrabalken utgångspunkten. Av bestämmelsen framgår vissa omständigheter som man framför allt ska ta hänsyn till i en eventuell tvist. Det som omnämns är risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

    Om fortsatt gemensam vårdnad önskas men barnen varaktigt bor hos dig ska din sambo betala underhållsbidrag till barnen, 7:2 föräldrabalken. Den förälder som varaktigt bor med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom att endast ha barnet boende hos sig.

    Sammanfattning
    Sammanfattningsvis kan en bodelning hjälpa dig ekonomiskt. Då huset förmodligen är samboegendom enligt ovanstående nämnda krav måste din sambo om han ska bo kvar köpa ut dig eftersom du har rätt till halva huset. Önskar du gå vidare med vårdnad, boende eller umgängesfrågor rekommenderas att kontakta våra erfarna familjejurister. De kan även hjälpa dig med bodelningen. Hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet.

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden