Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Försäljning av gemensamma bostaden vid skilsmässa - vad gäller?

    Jag och min man ska skiljas och vi är oense om hur vi ska göra med vårt gemensamma hus. Jag vill sälja huset för att kunna få ut det mesta av värdet och han vill ta hjälp av sina föräldrar för att kunna köpa ut mig. Kan jag vägra att bli utköpt och tvinga fram en försäljning?

    Rådgivarens svar

    2017-07-18

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen!

    Regler om makars egendom och bodelning efter äktenskapsskillnad (skilsmässa) finns i äktenskapsbalken, ÄktB. Här aktualiseras även lagen om samäganderätt.

    Allmänt om bodelning efter skilsmässa
    I och med att äktenskapet upphör ska ni genomföra en bodelning, det vill säga dela upp er egendom mellan er. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset – i princip allt ni har som inte är någons enskilda egendom. Vad som är enskild egendom framgår av 7:2 ÄktB. Utgångspunkten är hälftendelning av det giftorättsgods som fanns när ni ansökte om skilsmässa, men inget hindrar att ni kommer överens om något annat. Bodelningen genomförs normalt när skilsmässan har gått igenom, men kan även ske under ”betänketiden”, om någon av er begär det. För att en bodelning ska gälla krävs ett skriftligt bodelningsavtal som är undertecknat av er båda. Se 9-11 kap ÄktB.

    Om ni inte kommer överens om bodelningen kan tingsrätten, på ansökan av dig eller din man, utse en bodelningsförrättare. Det är en person som hjälper er att utreda vilken egendom som ska ingå och försöker få er att komma överens. Om det inte lyckas kan bodelningsförrättaren genomföra en tvångsvis bodelning. Vad gäller den gemensamma fastigheten kommer ni i huvudsak att ha tre alternativ att ta ställning till: att fortsätta äga fastigheten tillsammans, att din man får fastigheten och du kompenseras med annat giftorättsgods eller pengar, eller att ni säljer fastigheten och delar på köpeskillingen. Den kompensation du får om fastigheten går till din man baseras på fastighetens nettovärde, som i princip utgör marknadsvärdet minus den försäljningskostnad och den kapitalvinstskatt som din man beräknas få betala vid en framtida försäljning. Marknadsvärdet bestäms utifrån den eller de värderingar av fastigheten som ni presenterar. Om ni presenterar olika värderingar och inte kan komma överens bestämmer bodelningsförrättaren. Ett beslut om tvångsvis bodelning kan överklagas inom fyra veckor. Se 17 kap ÄktB.

    Sälja gemensam bostad före bodelning
    Jag tolkar det som att din fråga handlar om er gemensamma bostad (vad som utgör gemensam bostad framgår av 7:4 ÄktB). Så länge ni inte har gjort någon bodelning krävs bådas samtycke till att den gemensamma bostaden säljs – såvida den inte är någons enskilda egendom på grund av villkor i gåvobrev eller testamente. Saknas samtycke kan den som vill sälja ansöka om tillstånd hos tingsrätten. Om du eller din man ansöker om detta kommer domstolen dock sannolikt att anse att ni i första hand bör komma överens om försäljningen inom ramen för bodelningen. Se 7 kap ÄktB.

    Sälja samägd fastighet efter bodelning
    Om ni efter en bodelning fortfarande äger fastigheten tillsammans gäller att ni ska vara överens om försäljningen. Om ni inte kommer överens kan du eller din man ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Försäljningen sker då genom en god man som rätten utser. Oavsett hur försäljning kommer till stånd har ni rätt till den del av köpeskillingen som motsvarar era respektive andelar i fastigheten. Se lagen om samäganderätt.

    Sammanfattning
    Det korta svaret på din fråga är ja, du kan vägra att bli utköpt på det sätt din man föreslår. Vilka möjligheter som sedan finns beror på om ni hunnit bodela eller inte. Om ni inte har bodelat kan du ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Det finns inga garantier för att du den vägen får till stånd en försäljning – men om ni kommer överens om att din man ska få fastigheten kan du åtminstone räkna med att bli kompenserad utifrån en ”objektiv” värdering av fastigheten. Ansökan om bodelningsförrättare lämnas till den tingsrätt som handlägger skilsmässan – om denna ännu inte gått igenom – eller annars till en tingsrätt där du eller din man är folkbokförd. Om ni redan bodelat och nu äger fastigheten tillsammans kan du ansöka hos tingsrätten på den ort där fastigheten ligger om att den ska säljas på offentlig auktion.

    Innan du gör något av detta bör du informera din man om att kostnaden för en bodelningsförrättare respektive en offentlig auktion kommer att bäras av er båda.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du behöver ytterligare rådgivning eller hjälp att upprätta ett bodelningsavtal är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra erfarna jurister.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden