Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Formkrav för bodelningsavtal vid äktenskapsskillnad

    Jag o min man ska skilja oss.. han har egna barn i boet. Jag köpte in mig i hans hus o nu ska han ta ett lån o lösa ut mig.
    Måste vi göra en bodelning? Kan vi i den skriva att han ska köpa min del i huset för x...summa när jag hittat något annat boende.
    Vi löser andra saker som vi köpt tillsammans o delar o det som var o en tagit med till boet stannar där o det som köpts under tiden tar respektive person med sig detta har vi kommit överens om
    OM vi laddat hem en bodelningsblankett o skriver själva är den juridiskt riktig då om vi har vittnen?

    Rådgivarens svar

    2017-08-28

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! 

    Reglerna om äktenskap och äktenskapsskillnad hittar du i äktenskapsbalken, (ÄktB). Jag ska börja med att redogöra för vad som gäller juridiskt i din situation för att avsluta med en sammanfattning och råd. 

    Bodelning vid äktenskapsskillnad

    Vid äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, se 9 kap. 1 § ÄktB. De tillgångar som kommer att ingå i bodelningen är makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom som tillhör en make är giftorättsgods om den inte är att anse som enskild egendom enligt några villkor eller avtal.

    Enligt 9 kap. 1 § ÄktB kan vi alltså utläsa att en bodelning som huvudregel alltid ska ske vid äktenskapsskillnad. Ett undantag från detta är om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Detta undantaget verkar inte vara aktuellt i din situation, därför ska alltså en bodelning mellan dig och din make göras. 

    Formkrav för bodelningsavtal 

    Formkraven för ett bodelningsavtal hittar du i 9 kap. 5 § ÄktB. Av paragrafen framgår det att vad som krävs för ett juridiskt giltigt bodelningsavtal är att avtalet är skriftligt samt att det undertecknas av båda makarna. Några vittnen krävs alltså inte, inte heller krävs det att avtalet registreras någonstans eller liknande. Då dessa är de enda formkraven som finns saknas det även krav på vad avtalet materiellt ska innehålla, hur ni vill formulera avtalet och vad ni vill ta med är alltså mycket upp till er själva.

    Sammanfattning och råd

    För att sammanfattande svara på dina frågor så måste man som huvudregel göra en bodelning vid äktenskapsskillnad. Själva bodelningshandlingen eller bodelningsavtalet har få formkrav. Det som krävs är att det sker skriftligt och att avtalet undertecknas av er båda, det finns alltså inget krav på att vittnen ska närvara. Ett bodelningsavtal som ni skriver själva är med andra ord juridiskt riktigt om det uppfyller formkraven ovan. Jag skulle dock ändå vilja rekommendera att rådfråga en jurist om bodelningsavtalets utformning för att undvika framtida konflikter.

    Om du vill ha hjälp med det eller något annat är du varmt välkommen att boka in en tid med någon av våra jurister, det kan du göra här. Om du vill köpa färdiga avtal kan du även göra det, då ingår även 30 minuters rådgivning, dessa hittar du här.

    Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

    Vänligen, 

    Emma Andersson

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden