Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Formkrav bodelningsavtal vid skilsmässa

    Bodelning vid skilsmässa?
    Det känns lite diffust vad som egentligen krävs för en bodelning vid skilsmässa. Vår skilsmässa går igenom 1 augusti (efter ett halvårs betänketid pga att vi har gemensamma barn). Nu måste en bodelning göras, har jag förstått. Det finns dock inga mallar eller färdiga dokument att fylla i och det verkar frivilligt att registrera bodelningsdokumentet hos Skatteverket. Vad gäller egentligen? MÅSTE vi ta hjälp av en jurist för att skriva detta dokument och vad ska ingå? Hur vinner bodelningen laga kraft om registreringen är frivillig? Kan vi själva sätta oss ner och skriva under på att vi är överens om hur våra gemensamma egendomar delats upp? Ska detta dokument bara ligga i varsitt exemplar i våra respektive hem och vi kan i frid och fröjd veta att allt är klart? 

    Rådgivarens svar

    2017-08-02

    Hej, och tack för att ni vänder er till oss med era frågor! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå tillväga.

    Allmänt om bodelningsavtal:

    När ett äktenskap tar slut görs en bodelning. Vid en bodelning ska som huvudregel alla tillgångar och skulder ingå. Detta innebär att alla fastigheter, bilar, bohag med mera ska räknas med. På samma sätt ska även alla skulder inkluderas såsom huslån. Ett bodelningsavtal är således en ekonomisk överenskommelse mellan makar. Det som fördelas är allt giftorättsgods, det vill säga tillgångar minus skulder, som inte utgör enskild egendom. En egendom kan bli enskild på sex olika sätt vilka återges i 7:2 äktenskapsbalken (ÄktB). Formkraven för ett bodelningsavtal återfinns i 9:5 ÄktB. Av bestämmelsen framgår att bodelningsavtalet ska vara skriftligt och skrivas under av båda makarna. Det finns inga krav på vad bodelningsavtalet rent materiellt ska innehålla. Vad avser registreringen behöver en registrering inte göras till skatteverket när en bodelning sker i samband med en skilsmässa. Bodelningsavtalet blir giltigt i och med undertecknandet. Görs en bodelningen istället under äktenskapet, det vill säga utan skilsmässa, måste en anmälan om bodelning göras till skatteverket för att bodelningsavtalet ska bli giltigt. När det kommer till mallar återfinns vissa exemplar på internet. Man kan däremot inte vara säker på att mallen avser just din specifika situation. Egendomsförhållandena ser oftast olika ut varför det inte lönar sig med färdiga mallar.

    Tillämpning i ditt fall och rekommendation:

    I ert fall ska ni upprätta ett bodelningsavtal. Med hänsyn till att bodelningen ska göras i samband med en skilsmässa behöver ni inte registrera eller anmäla bodelningsavtalet hos skatteverket. Det enda som krävs för att ert bodelningsavtal ska bli giltigt är att en skriftlig handling upprättas och undertecknas av er båda. Ni kan således själva upprätta ett bodelningsavtal utan hjälp av en jurist. Jag skulle däremot ändå rekommendera er att kontakta en jurist då det inte alltid är enkelt att tänka på alla tillgångar och skulder som bör finnas med i bodelningsavtal. Behöver ni vidare hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal är ni välkomna att kontakta våra familjejurister här.

    Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på era frågor! Om ytterligare funderingar uppkommer är ni välkomna att återkomma till oss via kommentarsfältet.

    Med vänlig hälsning,

    Valentina Challma

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden