Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Före detta sambo hämtar inte sina saker

    Hej. Min sons sambo har vägrat att hämta sina tillhörigheter, flyttade 2014. Hon har fått frågan om han fick slänga eller lämna dem till välgörenhet men har nekat. Han har ägt fastigheten ensam. Vilket lagrum skall jag åberopa för att sätta press på henne så att jag får bort hennes saker. Försökte med KFM men där var han tvungen att betala för förvaringen 3500:-/mån. Vad kan jag göra?

    Rådgivarens svar

    2021-02-14

    Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

    Jag förstår det som att du undrar vad din son kan göra med saker som hans före detta sambo äger men har lämnat kvar hos honom. 

    Inledningsvis kommer jag gå igenom vad som gäller generellt, för att sedan kommentera din situation och därefter avsluta med en rekommendation om hur du kan gå vidare.

    Förfoga över saker man inte äger
    Eftersom sin son inte äger sakerna begränsas hans möjligheter kring vad han tillåts att göra med sakerna.

    Om din skulle slänga sakerna kan detta innebära att han gör sig skyldig till brott. Brottet skulle vara olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § brottsbalken. Även om din son bett din före detta sambo att hämta sina saker men hon ändå inte gör det har inte din son, som inte är ägare, rätt att kasta eller lämna bort sakerna.

    Din son kan inte heller flytta sakerna till en annan plats, då aktualiseras brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § brottsbalken. Din son kan alltså inte flytta sakerna till exempelvis ett förråd eller ny lagringsplats.

    Lämna sina saker hos någon annan
    Man får dock inte lämna sina saker hos någon som inte vill ha sakerna där. Gör man det kan även den person som lämnat sakerna begå brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § brottsbalken

    Särskild handräckning hos Kronofogden
    Din son kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om särskild handräckning om din son anser att före detta sambons saker hindrar honom från att använda sin egendom, vilket verkar vara fallet.

    Ansökan ska vara så tydlig som möjligt och innehålla vad sökanden, din son, vill att personen, din sons före detta sambo, ska upphöra med och varför. Ansökan ska också innehålla skriftlig bevisning som sökanden har för att personen göra eller upphöra med det som sökanden påstår. Bevisningen kan exempelvis vara fotografier, skriftlig kommunikation som sms eller mail, avtal eller likande.

    Om din ansökan beviljas fattar Kronofogdemyndigheten ett beslut om särskild handräckning som meddelas personen där det framgår att hen måste hämta sina saker.

    Om personen ändå inte hämtar sakerna kan din son ansöka om verkställighet av beslutet vilket i praktiken innebär att Kronofogdemyndigheten hämtar sambons saker hemma hos din son.

    Din situation
    Eftersom man inte får lämna saker hos någon annan och personen gör det och därmed begår ett brott så kan din son polisanmäla personen. Det är dock tveksamt om polisen skulle vidta några åtgärder. 

    Ett bättre alternativ är att ansöka om särskild handräckning hos Kronofogdemyndigheten. En ansökan kostar 300 kr vilket din son kan begära ersättning för redan i själva ansökan.

    Rekommendation
    Min rekommendation är dock att din son i första hand att försöka tala sin före detta sambo tillrätta och få henne att hämta sina saker själv, kanske kan upplysning om att din son tänker skicka in en ansökan om särskild handräckning till Kronofogdemyndigheten få henne att inse allvaret. 

    Om detta inte fungerar finns ansökningsblankett och mer information om särskild handräckning finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. Det är då inte fråga om någon lagring utan ansvaret för före detta sambons saker som nu åligger din son bortfaller. Om en sådan ansökan inte skulle beviljas av någon anledning rekommenderar jag att din son kontaktar en jurist för vidare hjälp i sitt ärende.

    Din son kan boka en telefontid hos Familjens Jurist för att få vidare rådgivning av en duktig jurist som kan hjälpa honom att komma tillrätta med problemet.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor och tveka inte att kontakta Fråga Juristen igen om du har andra frågor.

    Sofia Hjälmvall
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden