Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Fördelning av tillgångar och skulder vid separation

    Hej! I november har jag varit gift sedan två år med en 46 årig thailändska och hon har bott i "mitt" hus sedan ett drygt år tillbaka. Jag har velat separera sedan länge och hon har nu också flyttat hemifrån. Hon vill nu köpa och öppna någon form av verksamhet. Min fråga är; vilka skyldigheter har jag mot henne och hur kan jag undvika att bli "skyldig" att betala halva huset eller eventuella skulder från hennes framtida verksamheter?

    Rådgivarens svar

    2017-07-20

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    I ett äktenskap och vid en eventuell separation tillämpas bestämmelserna i äktenskapsbalken. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller enligt lagen och hur du kan gå vidare i din situation.

    Vad gäller enligt äktenskapsbalken?
    En makes egendom utgör under äktenskapet giftorättsgods. En makes egendom utgör giftorätt i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Enskild egendom är egendom som enligt äktenskapsförord är enskild, egendom som en make har fått genom gåva, testamente eller arv och egendom som en make erhåller genom livförsäkring eller liknande, se 7 kap 2 § äktenskapsbalken. Vid en äktenskapsskillnad kommer din och din frus tillgångar (giftorättsgodset) delas mellan er. Detta görs genom en bodelning, 9 kap 1 § äktenskapsbalken. Den enskilda egendomen ingår alltså inte i bodelningen. 

    När det kommer till skulder ska en skuldtäckning göras, se 11 kap 2 § äktenskapsbalken. Skuldtäckningen innebär att en makes skuld först avräknas från dennes giftorättsgods innan man räknar ihop båda makars egendom. De skulder som ska räknas in är endast de skulder som finns innan ansökan om skilsmässa lämnas in. Om skulden skulle överstiga tillgångarna får man inte räkna med den överstigande skulden, värdet blir istället 0 i detta fall.

    Vad gäller i ditt fall?
    Om inget äktenskapsförord föreligger kommer all er egendom delas lika mellan er. Detta innebär även att din fru har rätt till ”halva huset”, förutsatt att du inte har fått huset genom gåva, testemente eller arv. Din frus eventuella skulder från sin framtida verksamhet kommer inte räknas in i en bodelning om ni ansöker om skilsmässa innan dessa eventuella skulder uppstår.

    Hur kan du gå vidare?
    Om du inte vill att ditt hus ska vara med i bodelningen kan ni skriva ett äktenskapsförord, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Ett äktenskapsförord skrivs mellan makar eller blivande makar, detta innebär att det kan skrivas när som helst under ett äktenskap. Det ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makar. Det ska även registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som tecknas mellan två makar börjar gälla från och med den dag det ges in till Skatteverket. I äktenskapsordet kan ni skriva att ditt hus ska utgöra enskild egendom som då inte kommer att räknas med i bodelningen.

    Det kan vara klokt att ta hjälp av en jurist vid utformandet av ett äktenskapsförord så att allt blir rätt. Du är varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist för att få professionell hjälp av en av våra duktiga jurister.

    Jag hoppas att du fick svar på dina frågor.

    Med vänlig hälsning,
    Sofia Berg

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden