Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Exet har lämnat saker i förrådet

    Hej!
    Mitt ex har lämnat kvar saker i mitt förråd.
    Efter påtryckning skulle han tömma förrådet (enbart hans saker där) men det visade sig att han har tagit det han vill ha kvar och anser att jag ska ta hand om och städa upp det han har lämnat kvar, vilket är ganska mycket.

    Jag undrar, då jag inte har körkort, om jag anlitar ett företag att göra detta kan jag fakturera honom för det alternativ kan jag kräva honom på ersättning om jag gör det?

    Tack på förhand

    Rådgivarens svar

    2021-04-01

    Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

    Jag förstår det som att du undrar vad du kan göra med saker som ditt ex äger men har lämnat kvar hos dig. 

    Inledningsvis kommer jag gå igenom vad som gäller generellt, för att sedan kommentera din situation och därefter avsluta med en rekommendation om hur du kan gå vidare.

    Förfoga över saker man inte äger
    Eftersom du inte äger egendomen begränsas dina möjligheter kring vad du tillåts göra med sakerna.

    Om du skulle sälja sakerna kan detta innebära att du gör sig skyldig till brott. Brottet skulle då vara olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § brottsbalken. Även om du bett ditt ex att hämta sina saker men han ändå inte gör det har inte du, som inte är ägare, rätt att sälja sakerna.

    Du kan inte heller flytta sakerna till en annan plats, då aktualiseras brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § brottsbalken. Du kan alltså inte flytta sakerna till en annan plats.

    Lämna sina saker hos någon annan
    Man får däremot inte heller lämna sina saker hos någon som inte vill ha sakerna där. Gör man det kan även den person som lämnat sakerna begå brottet egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § brottsbalken

    Vanlig handräckning hos Kronofogden
    Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om vanlig handräckning om du vill att ditt ex ska ta bort sin egendom från ditt förråd.

    Ansökan kan upprättas med hjälp av Bank-ID på kronofogdemyndighetens hemsida eller via skriftlig blankett. Ansökan ska innehålla alla inblandades personuppgifter och vad ansökanden vill att personen ska göra och varför. Ansökan prövas inte utan ett brev skickas till personen som ansökan avser som hen måste skriva under och skicka tillbaka. Personen kan agera på flera olika sätt. Antingen kan hen göra det som ansökanden begär, bestrida eller ignorera ansökan.

    Om personen gör det ansökanden begär ska ansökanden ta tillbaka sin ansökan. Om personen bestrider ansökan informeras ansökanden och får avgöra om ansökan vidare ska hanteras av domstol eller läggas ned. Om din personen ignorerar ansökan fattar Kronofogdemyndigheten ett beslut om vanlig handräckning som meddelas personen där det framgår att hen måste hämta sina saker.

    Om personen ändå inte hämtar sakerna kan du ansöka om verkställighet av beslutet vilket i praktiken kan innebära att Kronofogdemyndigheten hämtar sakerna hemma hos dig.

    Din situation
    Eftersom man inte får lämna saker hos någon annan och personen gör det och därmed begår ett brott så kan du polisanmäla personen. Det är dock tveksamt om polisen skulle vidta några åtgärder.

    Du kan inte anlita ett företag för att forsla bort hans saker utan exets tillåtelse, det låter inte heller som att han är villig att betala för det.

    Ett bättre alternativ är att ansöka om vanlig handräckning hos Kronofogdemyndigheten. En ansökan kostar 300 kr vilket du kan begära ersättning för redan i själva ansökan. Verkställighet av ett beslut kostar 600 kr som Kronofogdemyndigheten försöker ta ut av den som ansökan avser men misslyckas det så får du betala. Andra kostnader, exempelvis transportkostnader, kan tillkomma.

    Rekommendation
    Min rekommendation är att du i första hand att försöka tala med ditt ex igen och få honom att hämta sina saker själv, kanske kan upplysning om att du tänker skicka in en ansökan om vanlig handräckning till Kronofogdemyndigheten, och att han kommer att få betala den, verka motiverande. 

    Om detta inte fungerar finns ansökningsblankett och mer information om vanlig handräckning finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. Om en sådan ansökan inte skulle beviljas av någon anledning rekommenderar jag att du kontaktar en jurist för vidare hjälp i ditt ärende.

    Du kan boka en telefontid hos Familjens Jurist för att få vidare rådgivning av en duktig jurist som kan hjälpa dig att komma tillrätta med problemet.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor och tveka inte att kontakta Fråga Juristen igen om du har andra frågor.

    Sofia Hjälmvall
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden