Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Brytpunkten vid äktenskapsskillnad

    Hej!
    Jag har läst att brytpunkten när det gäller arv mm är när man lämnar in skilsmässoansökan. Gäller det även när bara ena parten vill skiljas? Jag lämnade in min ansökan och sedan gick min pappa bort två dagar senare.

    Rådgivarens svar

    2020-04-07

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation. 

    Brytpunkten vid äktenskapsskillnad

    Den rättsliga regleringen för bodelning och äktenskapsskillnad hittas i äktenskapsbalken. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i det egendomsförhållande som är den dagen som talan om äktenskapsskillnad väcktes (9:2 äktenskapsbalken). Detta är den så kallade brytpunkten, man kan säga att egendomsförhållandet mellan makarna är fryst vid tidpunkten för brytpunkten. De tillgångar och skulder som fanns innan brytpunkten ska ingå i bodelningen, medans de tillgångar och skulder som tillkommer efteråt inte ska ingå.

    Om bara den ena maken vill ansöka om äktenskapsskillnad kan den maken väcka talan genom att lämna in en ansökan till tingsrätten (14:4 äktenskapsbalken). Talan om äktenskapsskillnad har därför väckts när den ena maken lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad. Brytpunkten är därför då ansökan lämnas in, vilket gäller även om bara den ena maken vill skiljas och ensamt lämnar in en ansökan.

    Sammanfattning

    Brytpunkten gäller även när bara en ena parten vill skiljas, när denna maken har lämnat in en ansökan hos tingsrätten. Eftersom din pappa avled två dagar efter att du ansökte om skilsmässa så fanns inte det eventuella arvet vid dagen då ansökan lämnades in. Arvet kom därför efter brytpunkten. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vill du ha hjälp med bodelningen kan du läsa mer om vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med här

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden