Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Brytdagen och redovisningsplikten vid skilsmässa

    Hej! Vilket datum gäller vid bodelning? Äktenskapetsskillnad är dat 28/1 -21. Bodelningen är inte klar ännu! Ännu har vi båda tillgång till de gemensamma kontona på banken! När blir brytdatumet? Tänkte ta ut till min hyra från kontot för hans omk betalas ju från det ännu! Måste väl vars samma vilkor för oss båda fast jag var tvungen att flytta!

    Rådgivarens svar

    2021-02-14

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Bodelning och brytdag

    Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten kallas brytdagen. Alla tillgångar och skulder som finns på brytdagen ska bli föremål för bodelning, 9 kap. 2 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. Giftorättsgods är all den egendom som inte är enskild, 7 kap. 1 § ÄktB.

    Redovisningsperiod

    Redovisningsperioden är tiden mellan brytdagen och bodelningsdagen. Under redovisningsperioden är varje make skyldig att redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken, 9 kap. 3 § ÄktB. Redovisningsplikten är omfattande och innebär även att makarna är skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för bodelningen. Redovisningsplikten gäller all egendom, det vill säga både giftorättsgods och enskild egendom. Detta beror på att även den enskilda egendomen kan komma att dras in i bodelningen. Makarna ska även redovisa förbrukade medel.

    Bodelningsförrättare

    En make kan ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten om makarna inte kan enas om en bodelning, 17 kap. 1 § ÄktB. Bodelningsförrättaren har i uppgift att utreda vilken egendom som finns och som ska bli föremål för bodelning. Om bodelningsförrättaren inte lyckas ena makarna, får han eller hon tvångsvis bestämma hur bodelningen ska ske ut, 17 kap. 6 § 2 st. ÄktB. Är makarna missnöjda med bodelningen kan de överklaga bodelningen genom klander vid domstol, 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB.

    I ditt fall och rekommendation

    Som nämnts ovan är brytdagen den dag då ni lämnade in skilsmässoansökan. De tillgångar som fanns på brytdagen ska bli föremål för bodelning. Om någon av makarna gör sig av med pengar eller egendom under redovisningsperioden (mellan brytdagen och bodelningsdagen), så kommer pengarna och egendomen att ingå i bodelningen ändå trots att de inte finns i praktiken. Om ni inte kommer överens om bodelningen rekommenderar jag att du ansöker om en bodelningsförrättare hos domstolen.

    Om du önskar vidare rådgivning i ärendet hjälper gärna Familjens Jurist dig. Du kan läsa mer om hur Familjens Jurist kan hjälpa dig på deras hemsida.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Tina Hashem
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden