Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Boldelning vid samboförhållandes upphörande

    En fråga gällande sambo bodelning
    6 nov 2015 fattade Södertörns tingsrätt bodelning förrättare mellan oss. Vi kom överens att lösa problemet utan att gå upp i rätten. 8jan 2016 gav jag ett bud till mitt ex och bad henne komma med ett motbud så vi kunde lösa bodelningen innan den 31 jan 2016. Hon kom aldrig med något motbud. 29 april 2016 får jag papper från bodelningsförättaren gällande yttrande i ärendet. Om skriver att jag inte vill gå vidare. 2 maj 2016 gör mitt ex per tfn yttrande som uppger att hon inte har någon invändning mot sökandes begäran om entledigande./SESA. 3 maj 2016 slutgiltigt beslut där bodelningsförrättaren ensidigas från sitt uppdrag mellan oss. Överklagan ställs till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten senast den 24 maj 2016. Prövningstillstånd krävs.

    Så nu mina frågor: Nu har mitt ex tagit upp saken igen! Hon säger att hon vill ha pengar av mig. 

    1. Har hon rätt till det när det har gått så lång tid eller finns det någon preskriptions tid i detta fall?
    2. Räknas det i såfall på värdet när hon flyttade ut eller från dagens värde?
    3. Jag har gjort omfattande renoveringar sen hon flyttade ut som har höjt värdet på bostaden, tas det hänsyn till det?
    4.  Hon har aldrig amorterat en krona på bostaden, räknar man av det vid en bodelning?  

    Rådgivarens svar

    2017-11-20

    Hej. Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! 

    De bestämmelser i sambolagen som aktualiseras i ert fall är beroende av den tidpunkt då samboförhållandet anses ha upphört. Innan jag redogör för bestämmelserna är det således viktigt att klargöra att ett samboförhållande inte anses upphöra vid själva uppbrottet, utan först vid den tidpunkt då en av samborna flyttar ur den gemensamma bostaden. Detta följer av rättsfallet RH 1989:56.

    Fråga 1.
    I ditt fall har din ex-sambo rätt att begära bodelning senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, detta enligt 8 § st. 2 Sambolagen. Efter ett år från det att din sambo flyttade ut kan hon således inte, i syfte att fördela era tillgångar lika mellan er, kräva dig på pengar. 

    Fråga 2.
    En bodelning ska alltid ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde enl. 8 § st. 1 Sambolagen). Dvs utfrån era egendomsförhållanden den dag då ditt ex flyttade ut. 

    Fråga 3.
    Med hänvisning till svaret ovan, innebär 8 § st. 1 Sambolagen att bostadens värdeökning till följd av renoveringarna inte ska medräknas, då dessa skedde först efter att ditt ex flyttat ut. 

    Fråga 4.
    Din sambos rätt till bostaden och dess värde bestäms inte utifrån huruvida hon amorterat eller i övrigt betalt för bostaden, utan beror på om bostaden inbegrips av begreppet ”gemensam bostad” i sambolagens mening. Vad som avses med gemensam bostad framgår av 5 § Sambolagen, där det stadgas att bostaden är er gemensamma endast om den är inköpt för gemensamt bruk. Skulle bostaden vara inköpt i detta syfte så ska den ingå i bodelningen. Det faktum att ditt ex inte amorterat eller i övrigt betalat för bostaden påverkar inte detta.

    Sammanfattning
    Ditt ex kan inte begära pengar i syfte att fördela samboegendom mellan er senare än ett år från att hon flyttade ut ifrån er bostad. Skulle hennes begäran ske inom ett år, kommer den värdeökning renoveringen genererat inte inräknas. Vidare har hon endast rätt till bostaden om den köptes i syfte att du och ditt ex skulle bo i den gemensamt. 

    Om pengarna ditt ex kräver dig på avser ersättning för något annat än fördelning av samboegendom har hon givetvis rätt till detta trots att samboförhållandet upphört för över ett år sedan. 

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor och funderingar är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet eller kontakta våra erfarna jurister genom att klicka här.

     

    Bästa hälsningar,

    Jessica

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden