Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Boendekostnader under pågående skilsmässa

    Hej 
    Jag har en fråga gällande bodelning. Jag har skilsmässa på gång fast mitt ex bor kvar på nuvarande bostadsrätt men det är jag som betalar alla räkningar såsom bolån, hyra, mm. Måste jag betala allt under skilsmässa beslutet fattas av tingsrätten vilket jag vill inte stå för allt.
    Tack för svaret!

    Rådgivarens svar

    2017-12-27

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Vid äktenskapsskillnad är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Lagen saknar dock uttryckliga bestämmelser vad som gäller när den ena maken bor kvar i den gemensamma bostaden och den andra flyttat till nytt boende. Det är således möjligt för makarna att själva komma överens om hur kostnaderna ska fördelsas. Jag ska nedan redogöra för hur kostnaderna generellt sett brukar fördelas. 

    Dubbla boenden
    Det vanligaste vid en äktenskapsskillnad är att makarna själva kommer överens om vem som ska bo kvar och vem som ska flytta. Den som bor kvar ska då stå kostnaderna för det boendet, exempelvis vatten, el, ränta på bolånen. Det brukar anses rimligt att inte räkna amortering och fastighetsskatt till utgifter för bostaden. Den som flyttar erlägger ersättning för den nya bostaden. Om den kvarboende maken inte betalar dessa kostnader bör det tas upp som ett kostnadsanspråk vid bodelningen. 

    Nyttjanderättsersättning
    Rättsfall på området förespråkar att den kvarsittande maken i den gemensamma bostaden även ska utge ersättning för nyttjandet av den andres egendom, som en form av hyra. Avgörandet NJA 2006 s. 206 avsåg sambor, men HD uttalade att samma princip borde gälla makar. I fallet uttalade HD att den betalningsfria nyttjandetiden för den kvarboende maken bör begränsas till ett par månader efter separationen eller att nyttjanderättsersättning rentav ska utgå redan från separationen om parterna inte enats om annat. Omständigheterna i det enskilda fallet får helt enkelt avgöra men det kan anses att denna typ av ersättning inte bör utgå förrän efter ca ett år om maken har flyttat frivilligt. Annat kan vara fallet om den ena maken t.ex. byter lås på bostaden och på så sätt kastar ut den andra maken.

    Sammanfattning och vad som gäller i ert fall 
    Följande innebär att den make som bor kvar i den gemensamma bostaden ska betala kostnaderna för denna bostad. Vardera make betalar kostnaderna för sitt boende. Det kan även i vissa fall vara möjlighet att kräva en nyttjanderättsersättning. Kommer makarna inte överens kan en bodelningsförrättare förordnas och besluta om ersättningens storlek. Den make som flyttar ska alltså inte betala för både den gemensamma bostaden och den nya bostaden.

    Är ni osäkra på hur ni ska gå vidare med bodelning och avtala om ersättning är ni varmt välkomna att boka tid med någon av våra erfarna jurister hos Familjens Jurist. Det kan du göra här. Jag hoppas du har fått svar på din fråga och önskar dig lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden